पयलें युवा कोंकणी कथा संमेलनाचें आयोजन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

25 युवा कथाकारांच्यो कथा मागयल्यात

पणजीः गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशालेची कोंकणी अध्ययन शाखा आनी कोंकणी सरस्पत मंडळा वतीन पयल्या युवा कोंकणी कथा संमेलनाचें आयोजन केलां. हें संमेलन सोमार ता. 27 आनी मंगळार 28 फेब्रुवारीक गोंय विद्यापिठाच्या ब्लॉक बी, सॅमिनार हॉलांत जातलें. दोन दिसांच्या ह्या संमेलनाक 25 आमंत्रीत युवा कथाकारांच्यो कथा मागयल्यात.

कोंकणी कथेच्या दालनांत नवे युवा कथाकार तयार जावचें ही मोख मतींत धरून हें संमेलन आयोजीत केलां. ह्या कथाकारांच्या प्रतिभेक आनीक भर येवचे खातीर संमेलना उपरांत हेर कथा मार्गदर्शन सत्रांय आयोजीत केल्यां.

संमेलनाचें उक्तावण 27 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा सकाळीं 10 वरांचेर मुखेल सोयरे ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कथाकार दामोदर मावजो, संमेलनाध्यक्ष अजय बुवा तशेंच कार्यावळीचे अध्यक्ष गोंय विद्यापिठाचे कुलगुरू प्रो. हरिलाल मेनन हांचे हस्तुकीं जातलें. खासा आमंत्रीत शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशालेचे अधिश्ठाते प्रो. के. श्रीपाद भट, कोंकणी अध्ययन शाखेचे संचालक आनी येवकाराध्यक्ष डॉ. हनुमंत चोपडेंकार, कार्याध्यक्ष प्रा. नरेश नायक आनी कोंकणी सरस्पत मंडळाचे अध्यक्ष गोविंद मोपकार ह्या वेळार हाजीर आसतले.

11 वरांचेर कोंकणी लेखिका आनी लोकवेद संशोधक डॉ. जयंती नायक हांचें मूळ स्वर उलोवप जातलें. पयल्या सत्रांत 2.30 वरांचेर, साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार जैतिवंत लेखक जोफा फेर्नांडीस, हेमंत अय्या आनी नरेश नायक हांची मुलाखत कृपाली नायक आनी गोरक शिरसाट घेतले.

4.30 वरांचेर नियंत्रीत युवा कथाकारांच्या वेंचीक कोंकणी कथांचें वाचन सत्राध्यक्ष डॉ. हनुमंत चोपडेंकार हांचे अध्यक्षते खाला जातलें. उपरांत 6 वरांचेर कोंकणी कथेचेर आदारीत फिल्म आनी लघुपट प्रदर्शन जातलें.

28 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा कोंकणी कथाकार, डॉ. प्रकाश पर्येंकार आनी रामनाथ गावडे संमेलनाच्या चवथ्या सत्रांत मार्गदर्शक म्हणून हाजीर आसतले. उपरांत 12 वरांचेर कोंकणी साहित्यीक डॉ. पुर्णानंद च्यारी आनी संमेलनाध्यक्ष अजय बुवा हांचे हाजेरींत समारोप सुवाळो आनी इनामां वांटप सुवाळो जातलो.