पदकां मेळिल्ल्या खेळगड्यांक इनामां दितले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकां मेळयिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांक सरकारा कडल्यान रोख इनामा मेळटली. भांगरा पदक जिखतल्याक 3 लाख, रूप्यां पदक मेळोवपी खेळगड्याक 2 लाख जाल्यार कांश्यां पदक मेळोवपी खेळगड्याक 1 लाख रूपयांचे इनाम मेळटलें. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ही म्हायती दिली.
प्रशिक्षकांचोय इनामां दिवन भोवमान जातलो. भांगरा पदक मेळोवन दिवपी पंगडाच्या प्रशिक्षकाक 30 हजार रूपया, रूप्यां पदक दिवपी प्रशिक्षकाक 20 हजार जाल्यार कांश्यां पदक मेळोवन दिवपी पंगडाच्या प्रशिक्षकाक 10 हजार रूपयांचें इनाम फावो जातलें. सर्तींत गोंयच्या खेळगड्यांक आतां मेरेन 2 भांगरा पदकां जाल्यार 7 रूप्यां पदकां मेळ्ळ्याक. तशेंच कांश्यांची 26 पदकां. वट्ट 35 पदकां.

जाँटी ऱ्होड्स खेळां सर्तीक
इतले मजगतीं दक्षीण आफ्रिकेचो आदलो क्रिकेट खेळगडो, जाँटी ऱ्होड्स हांणी आयज राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या थळाक भेट दिली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी तांकां येवकार दिलो. जाँटी ऱ्होड्स गोंयांत स्थायिक जाल्यात. गोंयांत घर आशिल्ल्यान हांव आतां गोंयकार जालां. क्रिकेटीच्या मळार शक्य आसा तितले योगदान हांव गोंयां खातीर दितलों, अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें.