पतंग हुबोवपाचो उत्सव- मकरसंक्रांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मकर संक्रांन्त हो उत्सव हिंदू धर्मांतचो एक मुखेल उत्सव. ह्या उत्सवाची खाशेलीं गजाल म्हळ्यार हेर उत्सवां भशेन हो उत्सव वेगवेगळ्या तारखेक मनयना, पूण दरवर्सा फकत 14 जानेवारीक, जेन्ना सूर्य उत्तरायणा उपरांत उश्ण कटिबंधांतल्यान वता. केन्ना केन्नाय एक दीस आदीं वा उपरांत म्हळ्यार 15 जानेवारीकूय मनयतात. मकर संक्रांतीचो संबंद धर्तरेच्या भूगोला कडेन आनी सूर्याची सुवात हांचें कडेन आसा.
ज्योतिशशास्त्राचे नदरेन पळयल्यार ह्या दिसा सूर्य धनु राशींतल्यान भायर सरून मकर राशींत प्रवेश करता आनी सूर्याच्या उत्तरायणाची हालचाल सुरू जाता. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मकर संक्रांतीचो उत्सव वेगवेगळ्या तरांनी मनयतात. आंध्र प्रदेश, केरळ आनी कर्नाटकांत ताका संक्रांती आनी तमिळनाडूंत पोंगळ उत्सव ह्या नांवान मनयतात. पंजाब आनी हरियाणांत नव्या पिकाक येवकार दितात आनी लोहरी वा लोहडी उत्सव मनयतात, जाल्यार आसामांत हो सण बिहूच्या रुपान उमेदीन मनयतात. सण मनोवपाची पद्दत दरेका प्रांतांत वेगवेगळी. ह्या उत्सवाचे पदार्थूय वेगवेगळे, पूण दाळ आनी तांदळाची पोळी ही ह्या उत्सवाची मुखेल वळख जाल्या. खास करून गोड आनी तुपा वांगडा खीर खावप म्हत्वाचें. हाचे भायर मकर संक्रांती दिसा तिळ आनी गोडाकूय खूब म्हत्व आसा.
ह्या दिसा सकाळीं उठून तीळ उकडून न्हातात. तिळ आनी गोडाचे लाडू आनी हेर पदार्थूय तयार करतात. लग्न जाल्ल्यो बायलो सुगडाचें (बुडकुलो) आदान-प्रदान करतात. मकर संक्रांतीचो दानाचो उत्सव अशेंय म्हण्टात. ह्या दिसा तीर्थयात्रा आनी पवित्र न्हंयांनी न्हाण घेवप खूब म्हत्वाचें. तशेंच तिळ, गोड, खिचडी, फळां दान करप म्हत्वाचें. ह्या दिसा केल्ल्या देणग्यांक लागून सुर्याक खोशी जाता, अशेंय मानतात.
ह्या सगळ्या समजूती भायर मकर संक्रांती उत्सवाक आनीक एक उमेद जोडिल्ली आसा. ह्या दिसा पतंग उडोवपाक खाशेलें म्हत्व आसा. लोक पतंग उमेदीन हुबयतात. कितल्याशाच सुवातींनी पतंग सोडपाच्यो व्हड कार्यावळीय घडोवन हाडटात.

पुजल प्रकाश नागवेंकार
8378862298