पणजी शार 70 टक्के दिव्यांग मोगी: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गरज पडल्यार फुडल्या वर्सा पर्पल महोत्सवाच्या आयोजनाची तयारी

महोत्सवाचो 50 टक्के खर्च केंद्राचो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : दिव्यांग जना खातीर सुविधा उबारपाचो वावर नेटान सुरू आसा. पणजी शार 70 टक्के दिव्यांग मोगी आसा. हेर शारांनी लेगीत दिव्यांग जना खातीर सुविधा उबारतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

तीन दिसांच्या पर्पल महोत्सवाचो आयतारा समारोप जालो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, मंत्री निलेश काब्राल, आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त समारोपाच्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले.

देशांत दिव्यांग जनांचो पर्पल महोत्सव पयलेच खेपे आयोजीत जालो. ह्या महोत्सवाक मोटो प्रतिसाद मेळ्ळो. येता त्या वर्सा पर्पल महोत्सव आयोजीत करपाची तयारी हरियाना राज्यान दाखयल्या. महोत्सव आयोजीत करपाची कोणाचीच तयारी नासली जाल्यार महोत्सव आयोजीत करपाची गोंयची तयारी आसा. अंदूं महोत्सवाचो 50 टक्के खर्च दिवपाची तयारी केंद्रान दाखयल्या. दिव्यांग जना मदीं खासा कुवत आसता. ह्या कुवतीचें दर्शन पर्पल महोत्सवांत जालें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

दिव्यांगजन भुरगीं हीं सामान्य भुरगीं आसनात. तांचे कडेन खासा कुवत आसता. हीं सगलीं देवाचीं भुरगीं आसात. पयलीं दिव्यांग भुरगीं लोक घरात लिपयताले. आतां समाज हीं भुरगीं आपणावपाक लागला अशें केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.

दिव्यांगांची जीण सुखी जावची आनी तांच्यो आडखळी उण्यो जावच्यो म्हूण सरकार आवश्यक ते कायदे करतलें अशें समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांत मानेस्तांनी दिव्यांगांक समाजीक, अर्थीक आनी शिक्षणीक नदरेन घटमूट करपाचे यत्न केले अशें फळदेसाय हांणी सांगलें.

पर्पल महोत्सवांत कार रॅली, मॅराथोन, क्रिकेट सर्त, पॅरा टेबल टॅनीस अशो कार्यावळी जाल्यो. ते भायर तरेकवार विशयांचेर परिसंवाद जाले.

मुख्यमंत्र्यांनी म्हणली अटलजींची कविता

पर्पल महोत्सवा निमतान पुराय राज्य पर्पल जालां, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आनी अटलजींची कविता सादर केली. ‘चलो जलाए दीप जहॉं, जहांं अभी भी अंधेरा हैं…. हर एक को साथ चलके आगे बढेंगें.’ जागृती मेळा स्टॉलां सयत सगल्यो कार्यावळी पळयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी समारोपा वेळार सांगलें.

सर्वसमावेश शिक्षण पद्धत जाय

महोत्सवात तरेकवार विशयांचेर परिसंवाद जालें. दिव्यांग जनाक पुरक थारतली, अशा शिक्षण पद्धतीची देशाक गरज आसा. शिक्षण पद्धती सयत रोजगार धोरण, उदरनिर्वाहाचे साधन हे विशी धोरण जाय. डॉ. नंदिता डिसोझा आनी नेहा त्रिवेदी हांणी हे विचार मांडले.