न्युझिलॅण्डाक 21 धांवड्यांनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्युझिलॅण्डान टी-20 माळेंतली पयले मॅचींत भारताक 21 धांवड्यांनी हारोवन 1-0 अशी आघाडी घेतली. अर्शदीप सिंगान 20वे ओव्हरींत दिल्ल्या 27 धांवड्यांक लागून न्युझिलॅण्डाचो आत्मविस्वास वाडलो. ते उपरांत तांच्या स्पिनरांनी भारताच्या बॅट्समनांक आपल्या जाळांत घुस्पायले. तीन बॅट्समन फकत 15 धांवड्यां भितर तंबूंत परतून गेल्ले आनी सुर्यकुमार यादव आनी हार्दिक पांड्या हांणी मॅचीचेर आपली पकड मेळयिल्ली. पूण, चार बॉलांनी मॅच घुंवली. ते उपरांत भारताचो डाव गडगडलो. वॉशिंग्टन सुंदरान दोन विकेटी खेरीत अर्द शेंकड्याची खेळी करून भारताक जैत मेळोवन दिवपाचो खर यत्न केलो.02

ते पयलीं डॅरील मिचेल आनी डॅव्हॉन कॉन्वे हांणी भारताच्या बॉलरांक फोडून काडले. मिचेलान अखेरच्या ओव्हरींनी आकर्शक शॉर्ट मारले. अर्शदीप सिंगाचे निमाणे ओव्हरींत ताणें 27 धांवड्यांचो पावस घालो. न्युझिलॅण्डान 6 विकेटी वगडावन 176 धांवड्यो केल्यो. मिचेल 59 धांवड्यांचेर नाबाद उरलो.

मोखीचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात बरी जाली ना. 15 धांवड्यांचेर ताचे म्हत्वाचे तीन बॅट्समन बाद जाले. सुर्या आनी पांड्या हांणी संघर्श केलो.
फॉर्मांत आशिल्ल्या सुर्या आड सॅंटनरान मेडन ओव्हर घालून सगल्यांक अजाप भरीच केले. 12वे ओव्हरींत ताणें इश सोधीच्या बॉलाचेर सको मारलो. पूण, सोधीन आपले फुडले ओव्हरींत ताका बाद केलो. 

सुर्यान 34 बॉलांनी 47 धांवड्यो केल्यो. मायकल ब्रेसवेलान फुडले ओव्हरींत हार्दिक पांड्याक (21) बाद केलो.

सुंदर आनी दीपक हुडा हांच्यो कॅची सोडून न्युझिलॅण्डाच्या फिल्डरांनी तांकां जीवनदान दिलें. पूण, दीपकान (10) चेपणाखाला आपली विकेट वगडायली.

24 बॉलांनी 62 धांवड्यांची गरज आसतना शिवम मावी धांवबाद जालो. लॉकी फर्ग्युसनान 18वे ओव्हरींत विकेट मेडन घाली. ताणें हे ओव्हरींत कुलदीप यादवाक बाद केलो. सुंदर आकर्शक शॉर्ट खेळटालो. ताणें 19वे ओव्हरीच्या पयल्या तीन बॉलांचेर 14 धांवड्यो केल्यो. सुंदरान 25 बॉलांनी आपलो पयलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अखेरेक 28 बॉलांनी 50 धांवड्यो करून तो बाद जालो आनी न्युझिलॅण्डान 21 धांवड्यांनी जैत जोडलें. भारताक 9 विकेटी वगडावन 155 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.