न्युझिलॅण्डाक हारोवन भारत फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या पंगडान 19 वर्सां पिराये सकयले बायलांचे संवसारीक क्रिकेट सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळयली. ताणें न्युझिलॅण्ड पंगडाक 8 विकेटींनी हारयलो. फायनल 29 जानेवारीक सांजेच्या 5.15 वरांचेर पोचेस्ट्रूमांत जातली.

पयले सेमी फायनलींत भारतान टॉस जिखून न्युझिलॅण्डाक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. न्युझिलॅण्डान 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन फकत 107 धांवड्यो केल्यो.

जॉर्जिया प्लिमरान 35 आनी इसाबेला जॉर्जान 26 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन पार्शवी चोपडान तीन विकेटी घेतल्यो.

भारतान 14.2 ओव्हरींनी फकत दोन विकेटी वगडावन मोख मेळयली. श्वेतान 61 धांवड्यांची खेळी केली. सध्या ती सर्तींत सगल्यांत चड धांवड्यो करपी खेळगडी आसा. तिणें तीन अर्द शेंकड्यां नेटार 292 धांवड्यो केल्या. दुसरे सुवातेर इंग्लंडाची ग्रेस स्क्रिवेंस आसा. तिणें दुसरे सेमी फायनली पयलीं 269 धांवड्यो केल्यात. दुसरी सेमी फायनल ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं जातली.

मजगतीं, श्वेता खेरीत सौम्या तिवारीन 22 आनी मुखेली शेफाली वर्मान 10 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी न्युझिलॅण्डाक सुरवाती सावन धपके बसप सुरू जाले. न्युझिलॅण्डाची स्थिती सुरवातीकूच 2 बाद 5 अशी जाल्ली. ते उपरांत प्लिमेरान (35) आनी इसाबेल गाझे (26) हांणी भागिदारी करपाक सुरवात केली. पूण, ही जोडी पार्शवी चोपडान फोडली. ही जोडी फुडल्या उपरांत न्युझिलॅण्डाचो डाव गडगडपाक लागलो. आनी ताचो डाव 107चेर सोंपलो.