नोंदणी ना, जाल्यार आतां केजी चलोवपाक मेळची ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्या समीक्षा केंद्राचें उक्तावण

पणजी, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून फावंडेशन अभ्यासक्रम शिकोवपी बालवाडी वा केजीक नोंदणी करप सक्तीचें आसा. हाचे फुडें नोंदणी ना, जाल्यार केजी संस्था चलोवपाक मेळची ना, अशे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पष्ट केलां.
बिरेस्तारा विद्या समीक्षा केंद्राचें उक्तावण जालें. तेन्ना ते उलयताले.

विद्या समीक्षा केंद्र सुरू जावप ही राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात नवी क्रांती. शिक्षण संचालक वा शिक्षण खातें पर्वरींतल्यान पेडणे वा काणकोण हांगाच्या विद्यालयाच्या कारभाराचेर नदर दवरूं शकना. केंद्रा वतीन शिक्षक, विद्यार्थी तशेंच विद्यालयाच्या प्रशासनाचेर नदर दवरप शक्य जातलें. विद्यार्थी तशेंच शिक्षकाच्या कामगिरीची नेमान मोलावणी जातली. तंत्रज्ञानाक लागून हें शक्य जाता. सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या करियराचो विचार जावपाची गरज आसा. सरकारान कुशळटायेचेर भर दिवपी अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. राज्यांत नवे नवे शिक्षणीक प्रयोग सुरू जाल्यात. हाचो निश्चित विद्यार्थ्यांक लाव जातलो, अशे मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें.