नुस्तेमारी वेवसायांत बऱ्या बदलाचे संकेतः  हळर्णकार

शिनाण्यो पोसपा विशींचे जाग्रुताय कार्यावळींचें उक्तावण करतना नुस्तें वेवसाय मंत्री नीळकंठ हळर्णकार. वागंडा आमदार राजेश फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः गोंयचें तरणाटें शिनाण्यो, सुंगटा आनी हेर नुस्त्या शेती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान थळाव्यां नुस्तेमारी वेवसायांत सकारात्मक बदलाचे संकेत दिसपाक लागल्यात अशें नुस्तें  वेवसाय मंत्री  नीळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें.  शुक्रारा नुस्तेमारी संचालनालयान तिसवाडीतल्या  आखाडा सांतइस्तेव्ह हांगा शिनाण्यो नुस्त्या शेतीचेर आयोजीत जागृताय कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले.
तरणाट्यांक शिनाण्यो, सुंगटा आनी हेर नुस्त्या शेत वेवसाय करपाक उर्बां दिवन तांकां आपली येणावळ वाडोवपाची संद उपल्बध करपा वांगडाच पारंपरीक नुस्त्या वेवसाय सांबाळून दवरपाचो सरकाराचो यत्न आसा आनी ते नदरेन नुस्तेमारी खात्यान जायत्यो येवजणो चालीक लायिल्ल्याचें हळर्णकारान
कुंमारजुवें मतदारसंघाचो आमदार आनी गोंय पुनर्वसन मंडळाचो अध्यक्ष  राजेश फळदेसाय हांणे सांतइस्तेव्ह वाठारांत शिनाण्यो पोसपाचो प्रकल्प सुरू केल्ले खातीर  हळर्णकार हांचे उपकार मानून हो प्रकल्प  सांतइस्तेव्ह वाठारांतल्या नुस्तेमारी वेवसाय करपी कुटुंबांक फायदेशीर थारतलो अशी आस्त उक्तायली. तांणी थळाव्यां लोकांक ह्या प्रकल्पाचो लाव घेवन शिनाण्यो पोसपाचो वेवसाय करपाचो सल्लो दिलो.  
नुस्तेमारी खात्याची संचालक डॉ. शमिला मोंतेरो हिणे खात्याच्या साबार येवजण्यांची म्हायती दिली. ह्या वेळार सांतईस्तेव्हच्यो  सरपंच स्मिता ए. सावंत,  उपसरपंच  इस्तेव्ह एस. रिबेरो,  पंच वांगडी सायरा आर. नार्वेकार आनी नुस्तेमारी खात्याचे  अधिकारी  हाजीर आशिल्ले. नुस्तेमारी खात्याचे उपसंचालक चंद्रकांत वेळीप हांणे येवकार दिलो. सूत्रसंचालन विशाल गवस हांणे केलें.