नुस्तें मोगींची करंजाळे गर्दी

करंजाळे दर्यावेळेर मारिल्ले रापणीक सोमारा खूब प्रमाणांत नुस्तें पडलें. हे ताजें फडफडीत नुस्तें व्हरपाक व्हड प्रमाणाचेर लोकांची थंय गर्दी जाल्ली. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी