नीट परिक्षा: १५६३ विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द; परत परिक्षा दिवपाची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: नीट परिक्षेंत (NEET) फटोवपाच्या आरोपा संबंदी सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ल्या तीन याचिकांचेर आयज सुनावणी जाली. NEET परिक्षा आयोजीत करपी संस्था NTA न विद्यार्थ्यांक परिक्षेंत वाडोवन दिल्ल्या गुणां विशीं आयज सर्वोच्च न्यायालयांत युक्तिवाद जालो. परिक्षा रद्द करून फेरपरिक्षा घेवपा विशीं याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. हे विशीं सुनावणी जाली. विद्यार्थ्यांनी भियेवपाची गरज ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणे मजगतीं स्पश्ट केलां.
सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें, समुपदेशन चालूच उरतलें. जेन्ना परिक्षा आसता तेन्ना सगळें एकदम बरोबर जाता. अशे परिस्थितींत सर्वोच्च न्यायालयानय परिक्षा पुरायपणान रद्द करप योग्य न्हय, अशीय टिप्पणी न्यायालयान सुनावणे वेळार केल्या. वांगडा शिक्षण मंत्रालयान घडयल्ले चार वांगड्याचे समितीन १५०० परस चड भुरग्यांची परतून तपासणी करपाची सुचयलां, अशें केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगलें. हे लोक परत परिक्षेक जर बसूंक ना जाल्यार ग्रेस नंबर काडून उडोवपाचो विचार करपाक शकतां, अशेंय वकिलांनी मुखार सांगलें.
नीट युजी २०२४ त ग्रेस मार्क मेळिल्ल्या १५६३ विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द करतले अशी म्हायती केंद्र सरकारन नीट घोळा विशींचे सुनावणे मजगतीं दिल्या. निकाल रद्द जाल्ल्यांक परत परिक्षा दिवपाची मेकळीक सरकारच्या वतीन दिल्या. तशेंच, पात्र विद्यार्थ्यांचें कावन्सिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया चालूच उरतली अशेंच केंद्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत सांगलें.

ग्रेस मार्क मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो निकाल रद्द
सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार सांगलें, तुमची मागणी एनटीएन मान्य केल्या. ते ग्रेस मार्क काडून उडयतात. ग्रेस गूण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो निकाल रद्द जातलो. तशेंच निकाल रद्द जाल्ल्याची परतून परिक्षा घेवपाचीय परवानगी सरकारा वतीन दिल्या. फकत ग्रेस मार्क मेळिल्ले विद्यार्थीक हे परिक्षेक पात्र थारतले. तशेंच २३ जून दिसा परतून परिक्षा (१५६३ विद्यार्थी) जातली, उपरांत समुपदेशन जातलें अशें एनटीएन सांगलें. तिसरे याचिकेंतल्या पेपर लिकाचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत ना. तशेंच ३० जून पयलीं निकाल येवंक शकता.