निरंकाला शहिद नाग्या कातकरी हाचो यादस्तीक दीस मनयलो

शहिद नाग्या कातकरी हाच्या फोट्याक फुलांहार घालतना शालन पवार, वांगडा कविता यमकार, गोपाळ पवार, डॉ सचीन तेंडुलकार, बाबनी मापारी, नमत सावंत आनी देवानंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः निरंकाल- बेतोडें हांगा माकडमाऱ्यांच्या वसाहतींत आदिवासी कातकरी समाजा वतीन  सुटके झुजारी शहिद नाग्या म्हादू कातकरी हाचो यादस्तीक दीस मनयलो. कातकरी समाजाच्या शिक्षणीक उदरगती खातीर वावुरपी साखळेच्या संवेदन केंद्र ह्याच्या पालवान व्हो दीस मनयलो.
नाग्या कातकरी हो तरणाटो सप्टेंबर 1930 वर्सा पिरायेच्या 21व्या वर्सा चिरनेर रानांत इंग्रजांनी केल्ल्या फारपेटांत शहिद जाल्लो. महात्मा गांधी हाणी सुरू केल्ल्या सविनय कायदेभंग चववळी वेळार रानांत व्हो सत्याग्रह केल्लो. तातूंत कातकरी आदिवासी समाजान वांटो घेतल्लो. नाग्य कातकरी यादस्तीक दीस कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून कातकरी समाजा खातीर वावुरपी डॉ सचिन तेंडुलकार, सामाजीक वावुरपी  बाबनी मापारी, संवदेन केंद्र प्रकल्प  संचालक नमन सावंत धावस्कार, प्रकल्प संयोजक दशरथ मोरजकार, देवानंत गावडे, कविता यमकार तशेंच कातकरी समाजाचे मुखेली गोपाळ पवार, शालन पवार हाजीर आशिल्लें.
मानेस्तांचे हस्तुकीं नाग्या कातकरी हाच्या फोट्याक फुलां हार घातले. कातकरी समाजाचे उदरगती खातीर शिक्षण व्हो केंद्रबिंदू आसा. समाजांतल्या लोकांनी भुरग्यांक शिकोवपा खातीर यत्न करपाक जाय. संवेदन केंद्र कातकरी भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर करता तो वावर खूब म्हव्ताचो आसा अशें डॉ तेंडुलकार हाणे सांगलें. नमन सावंत धावस्कारान कातकरी समाजाच्या लोकांक पान-सुपारी, तंबाखू आनी सोऱ्याच्या वेसना पसून पयस रावपाचें आवाहन केलें. बाबनी मापारी हाणेय मार्गदर्शन केलें.