‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सादर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशांतल्या आवय-भयणींक आनी धुवांक भेटयलीं परबीं

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज (१९ सप्टेंबर) लोकसभेंत बायलां आरक्षण विधेयक मांडलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें, आमी सगळ्यांनी एक नवो इतिहास तयार केला. अशे खीण सगळ्यांच्या जिणेंत येतात. आयज असोच खीण. नव्या संसदेच्या पयल्या अधिवेशनाच्या पयल्या भाशणांत व्हड विस्वास आनी अभिमानान सांगतां की आयचो दीस सामको खाशेलो. आयज लोकसभेंत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (बायलां आरक्षण विधेयक) सादर करता.

आयज चवथ. आयचो दीस गणपतीच्या आशिर्वादान इतिहासांत नोंद जातलो. हो खीण आमच्या सगळ्यां खातीर खूब खाशेलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन देशांत बायलांच्या आरक्षणा विशीं खूब चर्चा आनी वाद सुरू आसात. हें विधेयक संमत करून कायदो करपाचे कितलेशेच यत्न जाले. १९९६ वर्सा हें विधेयक पयलेच खेपे संसदेच्या मेजार आयलें. अटल बिहारी वाजपेयीच्या काळांत जायते फावट हें विधेयक मांडलें. पूण तें कायद्यांत रुपांतरीत करपाक तांचे कडेन जाय तशें संख्याबळ नाशिल्लें. देखून आमचें सपन अपूर्ण उरलें.

परत एक फावट आमच्या सरकारान ते दिकेन एक पावल उबारलां. महिला अरक्षणाक आमच्या मंत्रीमंडळान मान्य केलां. १९ सप्टेंबर इतिहासांत नोंद जातलो, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणलें.

बायलांच्या फुडारपणा खाला देशाची उदरगत करपाचो आमचो संकल्प आमी मुखार व्हरतात. आमचें सरकार घटनात्मक नियाळाचें व्हडलें विधेयक मांडटा. लोकसभा आनी विधानसभांनी बायलांचो वांटो वाडोवप हो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. आमी आयज ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सादर करतात. हाचे वरवीं आमची लोकशाय बळिश्ट जातली. अशें सांगून प्रधानमंत्र्यान देशांतल्या सगळ्या आवय-भयणींक आनी धुवांक ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ खातीर परबीं भेटयलीं.