नानोडें हांगा जाल्ल्या अपघातांत साळ हांगच्या मांव- सुनेक मरण

अपघातांत सांपडिल्लीं वाहना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः नानोडें हांगा कदंब बस आनी आल्टो गाडयेची टक्कर जावन जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत वरचा वाडो- साळ हांगच्या महादेव सावळाराम राऊत (66) आनी सोनाली दीपक राऊत (32) ह्या मांव- सुनेक मरण आयलें. शुभदा नारायण रेडकार (65, बांदा) आनी आशिष अनंत परब (42, साळ)  हांक गंभीर दुखापत जाल्या आनी ताचेंर बांबोळे जीएमसींत उपचार सुरू आसात.
बिरेस्तारा सकाळी साडे धाच्या सुमाराक नोनोडें रस्त्यार  पूजा गेस्ट हावसा लागीं हो अपघात जालो. जीए 03 सी 8447 ही आल्टो गाडी साळ कासारपालच्यान म्हापश्या  वताली. जीए 03 एक्स 0244 हे कदंब बशीन गाडयेक धपको दिलो. गाडयेंत आडकल्ल्या दोगांक दिवचलच्या उजो पालोवपी दलाच्या जवांनांनी भायर काडलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आल्टो गाडी करासवाड्यार वताली. ह्या अपघाताक लागून साळ गांवांचेर दुख्खायी सया पातळ्ळ्या.
जे सुवातेर हो अपघात जाला थंय एक धोक्याचें व्हल्त आसा. हे सुवातेर अपघात जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान थंय पूल बांदपाचो विचार आशिल्लो मात साळचे ग्रामसभेंत ताका विरोध केल्लो. तेच सुवातेर अपघात जावन वरचा वाडो- साळ हांगच्या दोगांक मरण आयलें. दोडामार्ग पुलीस स्टेशनांतले हवालदार कृष्णा नायक हांणे अपघाताचो पंचनामो केलोय दिवचलचे पुलीस अपघाताची चवकशी करतात.