नाणूस-उसगांवां दोन वाहनां मदीं अपघात; दोग जखमी

नाणूस-उसगांवां अपघातांत सांपडिल्लीं वाहनां.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फर्मागुडयेर कंटेनर लवंडलो; चालक जखमी

फोंडें: नाणूस-उसगांवां मंगळारा सकाळीं 11.30 वरांच्या सुमाराक घातक मोडणार ओव्हरटेक करपाच्या यत्नांत आशिल्ल्या मोटारीचो धपको विरुद्ध दिशेन येवपी खडी व्हरपी ट्रकाक बसलो. हातूंत मोटारींतले दोग जाण किरकोळ जखमी जाले. जाल्यार फर्मागुडी जंक्शनार कंटेनर कोसळून चालक जखमी जालो. फोंडें पुलिसांनी दोनूय अपघाताचो पंचनामो केला.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीए 05 एफ 8899 क्रमांकाची मोटार फोंडें सावन वाळपय वताली. नाणूस हांगा पावले उपरांत एका वाहनाक ओव्हरटेक करपाच्या यत्नांत विरुद्ध दिशेन येवपी जीए 09 यू 0354 क्रमांकाच्या ट्रकाक बसली. हातूंत मोटार चालक संजय प्रभू खानोलकर (56) आनी उदय विष्णू बिंगेकर (50, दोगूय मूळ महाराष्ट्र, सद्या रावपी शांतीनगर फोंडें) हे दोग जाण अपघातांत जखमी जाले. जखमींक 108 अ‍ॅम्बुलन्सीन पिळयां मुळाव्या भलायकी केंद्रांत दाखल केल्यात.

मजगतीं, फर्मागुडयेर सकाळीं पणजी सावन वेर्णेंचे दिशेन वचपी एनएल 01 एएफ 4002 क्रमांकाचो कंटेनर जंक्शनार कोसळ्ळो. कंटेनराचो चालक साहुन अली (26, उत्तर प्रदेश) हो जखमी जालो. जखमी अवस्थेंत कंटेनरांत अडकल्ल्या चालकाक लागींच उबे आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी भायर काडलो. जखमीक उपचारा खातीर फोंडेंच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केला.