‘नाटू नाटू’ क गोल्डन ग्लोब पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय चित्रपट (तेलगू) आरआरआर हातूंतलें “नाटू नाटू” ह्या पदाक आंतरराष्ट्रीय गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फावो जाला. उत्कृश्ट मूळ गीत विभागांत ताका नामांकन मेळिल्लें. हें पद एम एम किरावाणी हांणी संगीतबद्ध केलां.

राहुल सिपलीगंज आनी कालभैरव हांणी तें गायलां. हो सिनेमा हिंदी, तामिळ, कन्नड आनी मल्याळम भाशांनी डब केला. नाटू नाटू म्हणजे नाच नाच.