नागरी पुरवण खात्याचे आदले संचालक सिद्धीविनायक नायक सेवेंतल्यान निलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेड्डेर तुरदाळ, साकरेचें प्रकरण शेकले

पणजी : पेड्डेर तुरदाळ प्रकरणाची चवकशी दक्षता खात्यान सुरू केल्ली आसतनाच नागरी पुरवण खात्याचे आदले संचालक सिद्धीविनायक नायक हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्या. सिद्धीविनायक नायक हे सध्या समाज कल्याण खात्याचे संचालक आशिल्ले.
कोरोना काळात अतिरिक्त तुरदाळ खरेदीचो निर्णय जाल्लो, तेन्ना सिद्धीविनायक नायक हे नागरी पुरवण खात्याचे संचालक आशिल्ले. नागरी पुरवण खात्याचे आदले मंत्री गोविंद गावडे हांच्या स्पश्टीकरणाक लागून नागरी पुरवण खात्याचे आदले अधिकारी अडचणींत आयल्यात. गोविंद गावडे हे मंत्री आसतना तुरदाळ खरेदीचो निर्णय जाल्लो. ही तुरदाळ सवाय धान्य दुकानदारांक ​उधारीचेर दिवची असो आदेश आपणें दिल्लो. अधिकाऱ्यांनी योग्य वेळार निर्णय घेतलो ना. निर्णयाच्यो नोटिसो तशेंच म्हायती आशिल्ल्याचें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगिल्लें. तांच्या ह्या स्पश्टीकरणाक लागून अधिकाऱ्यांची अडचण वाडली.
सध्या गोपाळ पार्सेकार हे नागरी पुरवण खात्याचे संचालक आसात. अतिरिक्त तुरदाळीची खरेदी 2020 वर्सा कोवीड काळांत जाल्ली. तेन्ना गोपाळ पार्सेकार हे नागरी पुरवण खात्याचे संचालक नाशिल्ले. सिद्धीविनायक नायक हे बरोच तेंप नागरी पुरवण खात्याचे संचालक आशिल्ले. सहाय्यक नागरी पुरवण संचालक तशेंच हेर अधिकारी लेगीत म्हत्वाचे निर्णय घेतात. हाका लागून 2020 वर्सा कोवीड काळांत जे नागरी पुरवण खात्यांत अधिकारी आशिल्ले तांच्या निर्णयांची तपासणी जातली. ह्या प्रकरणाक लागून कांय कर्मचाऱ्यांचेर लेगीत कारवाय जावपाची शक्यताय आसा.
कोरोना काळांत अतिरिक्त तुरदाळ खरेदीचो निर्णय जाल्लो. इतले दाळीचो वापर जालो ना. सवाय धान्य दुकानदाराक उधारीचेर दाळ दिवची. फुडल्या म्हयन्यांत तांचे कडल्यान पयशे घेवचे. जी दाळ उरता ती उक्त्या बाजारांत विक्री खातीर दिवची अशे आदेश मंत्र्यांनी दिल्ले. ह्या आदेशाची कार्यवाही करपाची जापसालदारी कोणाची? कोणेच मंत्र्यांच्या आदेशाची कार्यवाही करूंक ना? हे तपासा उपरांत स्पश्ट जातलें. नागरी पुरवण खात्याची नोंद वही आनी कोरोना काळांत जाल्ले निर्णय तपासपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. तुरदाळ पेड्डेर जावपाचे भानगडींत अधिकारीच दोशी आसात अशें आदल्या नागरी पुरवण खात्याच्या मंत्र्यांच्या उलाेवपा वयल्यान स्पश्ट जाता.
सध्याचे नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक आनी संचालक गोपाळ पार्सेकार हांच्या काळांत तुरदाळी विशीं कसलोच निर्णय जावंक ना.