नवेवाडें अभंग सर्तींत नवाब शेख पयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्री गणपती संस्थान नवेवाडें वास्को गोंय हांणी वर्धापन दिसा घेतिल्ले मुरगांव मर्यादीत अभंग गायन सर्तींत पयलें इनाम बायणा हांगच्या नवाब शेख हांकां फावो जालें. जाल्यार दुसरें इनाम बोगदा हांगच्या शिवम गणेश पालयेंकार, तिसरें इनाम वरुणापुरी हांगच्या सिद्धी कालिदास होळकार हांकां फावो जालें. जाल्यार चोवथें सडा हांगच्या दक्षा सतीश परब, पांचवें नवेवाडें हांगचे ज्येश्ठ भजनी कलाकार प्रकाश तुकाराम च्यारी, तशेंच उमेद वाडोवपी इनामां साईश शिंदे, दाबोली आनी विघ्नेश सावंत, दाबोली हांकां फावो जालीं. सर्तीचें सुत्रसंचालन सोनाली धुरी हांणी केलें. परीक्षण पुजा नायक मांद्रेंकर आनी ज्ञानेश्वर नायक हांणी केलें. इनामां भेटवणीचें  सुत्रसंचालन देवळाचे समिती अध्यक्ष साईनाथ नायक हांणी केलें. ह्या वेळार उपाध्यक्ष राजाराम पाटील, परीक्षक ज्ञानेश्वर नायक, भांडारी अनिल आर्लेकार, सचीव लक्ष्मीकांत नायक आनी दिपक गांवकार हाजीर आशिल्ले. निमाणें उपकार साईनाथ नायक हांणी मानले.