नवी इमारत बांदली, पोरणी जाली तरीय उक्तावण ना

किरणपाणी वाठारांतली अबकारी विभागाची इमारत. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

किरणपाणी अबकारी खात्याची इमारत वापरा विणें मोडपाचो लोकांक भंय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: कितल्याशाच वर्सां आदीं किरणपाणी तेरेखोल न्हंये देगेर आशिल्ल अबकारी खात्याची इमारत मोडून पडिल्ली. ते उपरांत ती इमारत परतून  बांदली, पूण आयज मेरेन ते इमारतीचें उक्तावण जावंक ना. ताका लागून ती इमारतीचो वापर करचे आदींच मोडपाक शकता, अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या.

सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून किरणपाणी पालयें, तेरेखोल न्हंयेदेगेर जी पोरणी अबकारी विभागाची इमारत मोडपाक पाविल्ली, ती पुराय मोडून उडयिल्ली. थंय सीआरझॅड विभागाचो परवानो घेवन नवी इमारत बांदल्या. पूण हे इमारतीचें मात अजून मेरेन लोकार्पण जावंक ना.

सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करून अशे प्रकल्प उबारता. सरकारी इमारती बांदले उपरांत ताचे देखरेखीचेर लाखांनी रुपया खर्च करता. इमारत बांदून पुराय जाले उपरांत तिचें रोखडेंच लोकार्पण जालें जाल्यार अर्थीक लुकसाण उणे जावपाक शकता. ते नदरेंतल्यान सरकारान हे इमारताचें लोकार्पण करपाचो यत्न करपाची गरज आसा.

केरी तेरेखोल न्हंयेदेगेर बांदिल्ली ही इमारत आकर्शक आसा. हे इमारतीचे वयले वटेन अबकारी विभागाचो नाको आसा. तोवूय घातक स्थितींत आसा. थंयच्यान दुसऱ्या राज्यांत वचपी सोरो धरला हें ह्या नाक्या वयल्या अधिकाऱ्यांक लेगीत खबर आसना. ह्या अधिकाऱ्यांची वा कर्मचाऱ्यांची रावपाची वेवस्था सकयल्या कार्यालयांत जावची हे खातीर ही इमारत बांदिल्ली. तशेंच धरिल्लो बेकायदो सोरो दवरपा खातीर लेगीत हे इमारतीचो वापर जावपाक शकता. हे इमारतीचे भोंवतणी झिलीं- झोपां वाडल्यात. गेटींक कळम आयल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी ताकतिकेन हे इमारतीचें लोकार्पण करचें, अशी थळाव्या लोकांनी नेटाची मागणी केल्या.