नवरा सांकवाचे एके वटेंतल्यान येरादारी

नवराच्या कोसळिल्ल्या सांकवाची पळोवणी करतना उपजिल्होधिकारी मधू नार्वेकार, प्रमोद नायक गांवकार, रोहिदास गांवकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोणः उटंगराच्या पावसाक लागून आयतारा नवरा खोतीगांवच्या सांकवाचो कठडो कोसळिल्लो. ताका लागून कांय गांवांचो संपर्क तुटिल्लो. रातीं उसरां मेरेन जीसीबी मशिनाच्या आदारान फातर आनी माती घालून कोसळिल्ल्या भागाक राखण दिवन गांवचो तुटिल्लो संपर्क जोडपाचे नदरेन सांकवाचे एके वटेंतल्यान येरादारी सुरू केली. लोमारा काणकोणचे उपजिल्होधिकारी तशेंच आपत्कालीन वेवस्थापनाचे अध्यक्ष मधू नार्वेंकार हांणी नवराचो सांकव आनी नडकेच्या व्हाळा वयल्यान गेल्ल्या रस्त्याची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा मुख्य लिपीक प्रमोद नायक गांवकार, सर्कल इन्स्पेक्टर रोहिदास गांवकार हाजीर आशिल्ले.