नवरात्रीचे णव रंग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांखळेच्या सरकारी हायर सेकंडरीचे शिक्षक आनी कर्मचारी.
फादर आग्नेल सेंट्रल स्कूल पिलारचो शिक्षक वर्ग
एस एस धेंपो काॅलेज, पणजी
म्हापशेंच्या नागरी आनी फौजदारी न्यायालयाचे कर्मचारी
मडगांव विद्या अमृत अकादेमीचे शिक्षक आनी कर्मचारी
वाळपय सरकारी प्राथमीक विद्यालयाचो शिक्षक वर्ग
वीज खातें, उपविभाग – II सांखळे कार्यालयाचे कर्मचारी
वीज खातें, विभाग XVII म्हापशें कचेरेचे कर्मचारी.
मडगांव समाज कल्याण संचालनालयाचे कर्मचारी