नवरात्रीचे णव रंग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फादर आग्नेल सेंट्रल स्कूल पिलारचो शिक्षक वर्ग.
वीज खात्याच्या मुरगांव उपविभागाचे कर्मचारी
वीज खातें दिवचलचे कर्मचारी
गोंय रानां विकास म्हामंडळ पणजी
सेंट मायकल हायस्कुल ताळगांव
नुस्तें वेवसाय संचालनालय, पणजी गोंय
कला अकादमी कर्मचारी