नगग नियोजन कायदो दुरुस्ती आड आरजीची कुडका लोक जाग्रुताय

रिव्होल्युशनरी गोवन्सान नगर नियोजन कायद्यांतले दुरुस्तीक विरोध करपा खातीर मौळ्ळा- कुडका हांगा घेतिल्ले बसकेक हाजीर आशिल्ले थळावे लोक (मान्युएल वाझ)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः भाजप सरकार नगर नियोजन कायद्यांत दुरुस्ती करून गोंय काबार करपाक पळयता असो आरोप करून रिव्होल्युशनरी गोवन्सान ताका खर विरोध केला. येता त्या शुक्राराक नगर आनी ग्राम नियोजन खात्याच्या कार्यालया सामकार पक्षा वतीन निदर्शना करतले. हे दुरुस्तीची लोकांक म्हायती दिवपा खातीर आरजीन मौळा- कुडका हांगां  मंगळारा रातीं घेतिल्ले बसकेक थळाव्या लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो.
आरजीचो आमदार विरेश बोरकार हांच्या सान्तआंद्रें मतदारसंघात नावशी, कुडका, मौळा आनी  हेर वाठारांनी सध्या बसका चल्ल्यात. नगर नियोजन कायद्यांत दुरुस्ती करून सरकार गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी, स्टुडिओ, योगा आनी ध्यान केंद्र हे गोंयकाराक कसलोच फायदो नाशिल्ले प्रकल्प हाडून गोंय काबार सोदता अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी बसकांनी लोकांक सांगलें.
शेतांनी तशेंच सकयल्ल्या वाठारांतले जमनींत हे प्रकल्प आयल्यार पावसाचें उदक व्हावन वचपाक वाट आसची ना आनी दर्या देगांनी हुंवार येवपाची परिस्थिती येतली अशें सांगून हे दुरुस्तीक खर विरोध करपाक शुक्राराक पणजे येयात अशें आरजी फुडारी लोकांक आवाहन करतात. कायद्यांत दुरुस्ती करपा दिल्यार  गोंयकार आपल्या गोंयातूच भायले जातले.  व्हडल्या व्हडल्या इमारतींक लागून थळाव्या लोकांक वीज, उदक मेळचें ना अशें आरजी फुडारी मनोज परब हांणी लोकांक सांगलें.
मौळा- कुडका हांगा गोल्फ कोर्सा खातीर प्रवर्तकांनी  राज्य सरकारा कडेन परवानगी मागल्या अशी म्हायती आमदार विरेश बोरकार हांणी  बसकेंत दिली.