धेंपो 157, एमसीसी 5 बाद 135

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय क्रिकेट संघटनेच्या गोंय प्रिमीयर लीग (जीपीएल) तीन दिसांचे फायनलीचो पयलो दीस स्पिनरांनी गाजयलो. पर्वरी क्रिकेट अकादमी वयले स्पिनरांक मजत करपी खेळपट्टीचेर काल पयल्या दिसा 15 विकेटी पडल्यो.

धेंपो क्रिकेट क्लबाचो पयलो डाव 157 धांवड्यांचेर कवळ्ळ्या उपरांत एमसीसीन आपयल्या डावांत 5 विकेटी वगडावन 135 धांवड्यो केल्यात.

धेंपो क्रिकेट क्लबा खातीर पयल्या डावांत दीप कसवणकारान अर्द शेंकड्याची खेळी केली. ताणें 78 धांवड्यांनी नाबाद 50 धांवड्यो केल्यो. हातूंत पांच चवक्यांचो आस्पाव आशिल्लो. 7 बाद 81 अशा कठीण स्थिती उपरांत णववे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ल्या दिपान लक्ष्य गर्गा वांगडा आठवे सुवाते खातीर उपेगी 59 धांवड्यांची भागिदारी केली. हे भागिदारी लागून धेंपोक देडशेंच्या मुखार व्हेलो. एमसीसीचो मुखेली दर्शन मिशाळान आपले स्पिन बॉलिंगे नेटार 46 धांवड्यांनी 7 विकेटी घेतल्यो. ताचे खेरीत किथ पिंटोन 2 विकेटी घेतल्यो.

खेळ सोंपलो त्या वेळार एमसीसीन आपल्या पयल्या डावांत 5 विकेटी वगडावन 135 धांवड्यो केल्ल्यो. ह्या वेळार पियुष यादव आनी दर्शन मिशाळ वळेरेन 38 आनी 12 धांवड्यांचेर खेळटाले. धेंपो क्रिकेट क्लबा वतीन विकास सिंग आनी रोहन बोगाटी हांणी दरेकी दोन विकेटी घेतल्यो.

थोडे भितर धांवतकटोः धेंपो क्रिकेट क्लब, (पयलो डाव) 53.5 ओव्हरींनी सगले बाद 157 धांवड्यो (करण वशोदिया 9, यश पोरोब 10, अभिनव तेज राणा 12, मंथन खुटकार 2, सोहम पनवलकार 9, वासू तिवारी 7, विकास सिंग 22, लक्ष्य गर्ग 23, दीप कसवणकार नाबाद 50, रोहन बोगाटी 2, फरदीन खान 0). बॉलींगः हेरंब परब 5-0-15-0, दर्शन मिशाळ 25-6-46-7, किथ पिंटो 21.5-2-78-2, वेदांत नायक 2-0-7-1. एमसीसी, (पयलो डाव) 40 ओव्हरींनी 5 बाद 135 धांवड्यो ( सुमिरन आमोणकार 2, प्रथमेश गांवस 10, शांतनू नेवगी 20, शौर्य जगलान 27, पियुष यादव नाबाद 38, किथ पिंटो 5, दर्शन मिशाळ नाबाद 12 धांवड्यो). बॉलींगः विकास सिंग 19-2-49-2, रोहन बोगाटी 14-2-45-2, यश पोरोब 2-0-17-1.