धुळापे फाल्यांच्यान पालखी, दिवजां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धुळापेच्या श्री सांतेरी रवळनाथ देवळाचो पालखी आनी दिवजां मंगळवार 3 ते 5 मे मेरेन मनयतले. 3 मे दिसा दनपरां 1 वरांचेर महाप्रसाद आनी सांजवेळा 7 वरांचेर दिवजां जातलीं. बुधवार 4 मेक सकाळीं साडेसाता सावन पालखी घराघरांनी वतली. दनपरां 1 वरांचेर महाप्रसाद , रातीं साडेणवांक “भिवपाची गरज ना” हें नाटक जातलें. बिरेस्तारा 5 मेक सकाळीं साडेसात सावन घराघरांनी पालखी, दनपरां 1 क महाप्रसाद जातलो. सांजवेळा 7 क भजन, रातीं १०.३० क स्नेह सम्मेलन आनी मागीर दिंडी जावन उत्सव सोंपतलो.