धारबांदोडें मारपेट; तीन बायलां आड गुन्यांव

पत्रकार परिशदेंत उलयतना शेर्ली डायस. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कागाळींत लाडली लक्ष्मी येवजणेचे रकमेचो उल्लेख मात ना

फोंडेंच्या लोकांनी उक्तायलें अजाप

फोंडें: मुबीना पिरजादे (प्रतापनगर, धारबांदोडें) हे बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणांत फोंडें पुलिसांनी सुवर्णा कांपड, जयश्री कांपड आनी सुमित्रा कांपड (बाबल्याखळी-कुट्टी) हांचे आड गुन्यांव नोंद केला. पूण मारपेट लाडली लक्ष्मी येवजणेचे रकमे खातीर केल्ल्याचो उल्लेख मात कागाळींत केल्लो ना. ताका लागून लोकांनी अजाप उक्तायलां. फोंडें काँग्रेस महिला समितीन मारपेटीचो निशेध करून पुलिसांनी खर कारवाय करपाची मागणी केल्या.

सोमारा दनपारां लाडली लक्षीमी येवजणेंतली अर्दी रक्कम दिवंक नाशिल्ल्यान दुबावीत सुवर्णा कांपड नांवाचे तरणाटेन मुबीना पिरजादे हिका मारपेट केल्ल्याचो प्रकार घडिल्लो. हे दुबावीत तरणाटेन खूबशा बायलांक येवजणेचो लाव मेळोवन दितना तांचे कडल्यान अर्दी रक्कम घेतिल्ल्याचें ह्या वेळार उक्तडार आयिल्लें. पूण पुलिसांनी बायलेक मारपेट केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केल्ल्यान फोंडेंच्या लोकांनी अजाप उक्तायलां.

मंगळारा सांजवेळा फोंडें काँग्रेस महिला गट समितीच्यो अध्यक्ष शेर्ली डायस हांणी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत घडणुकेचो निशेध केलो. हे पत्रकार परिशदेक फोंडें काँग्रेस गट समितीचे अध्यक्ष विलियम आगियार, रफीक मुजावर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार उलयतना शेर्ली डायसान म्हणलें, लाडली लक्ष्मी सारके येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान एजंटाची नेमणूक केल्या. ताका लागून व्हड प्रमाणांत गोंया भायल्यांक हे येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर एजंट वावुरतना दिसतात. कर्नाटक राज्यांत लेगीत लग्न जाल्ल्या बायलांक गोंयांत आयले उपरांत लाडली लक्ष्मीचो लाव दितात. फोंडें पुलिसांनी हे विशींची खोलायेन चवकशी करून दुबावितां आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केली.