धारबांदोडें पायपां चोरी प्रकरणांत सव्या दुबाविताक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें, प्रतिनिधी : पेटके – धारबांदोड्यां रस्त्या कुशीक दवरिल्लीं ६ पायपां चोरयेक गेल्ल्या प्रकरणांत फोंडें पुलिसांनी सवो दुबावीत श्रीकांत आद्यप्रसाद मिश्रा (४४, मडगांव) हाका सोमारा अटक केली. पुलिसांनी पयलींच ५ जाणांक अटक केल्या.
कागाळ येतकच फोंडें पुलिसांनी तपास करून वट्ट ५ जाणांक अटक केल्ली. हातूंत युवराज दशरथ गोसावी (४४, कोपरवाडो – कुर्टी), शरीफ शेख (२५, कुर्टी ), लालाराम मुतीलाल मीना (३३, कुर्टी), किशोर कुमार नंदलाल पटेल (३१, कुर्टी) आनी विजय सूर्यकांत पोतदार (३७, पणसुलें – धारबांदोडें) हांचो आस्पाव आशिल्लो. फाटल्या कांय दिसां सावन पुलीस सव्या दुबाविताक सोदताले. सोमारा तो सांपडलो.