धारगळ राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 ची पालसण कोसळून येरादारीक आडखळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, प्रतिनीधी : राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 हो रस्तो रूंद करपाचें काम सुरू आसा. ह्या रस्त्या कुशीक जे दोंगर आसात ते सरळ कापिल्ल्यान पावसांत पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडतूच आसात. फाटल्या वर्सा जे तरेन धारगळे हांगां पालसण कोसळिल्ली तशीच आयज दुसरे फावट हांगा व्हडा प्रमाणांत पालसण कोसळ्ळ्या. ह्या दोंगरा कुशीक उदकाची टांकी आसा. फुडाराक तीय टांकी कोंसळपाचो भंय रोहिदास हरमलकार हांणी उक्तायला.
राष्ट्रीय महामार्ग पत्रादेवी ते धारगळ महाखाजन मेरेनच्या रस्त्याचें रुंदीकरणाचें काम एम व्ही आर हे कंपनीक मेळ्ळां. हे कंपनीचो कंत्राटदार मस्तेपणां करता. ह्या जाग्यार राष्ट्रीय म्हामार्ग तयार जाता. पालकमंत्री म्हणून नीळकंठ हळर्णकार हांचे कडेन पेडणे म्हालाची जापसालदारकी आसा. तांणी हाचे कडेन लक्ष घालून कितेंय उपाय येवजण काडची. तशेंच थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हेय सरकारा कडेन सेगीत यत्न करतात. आतां सरकार आनी मंत्र्यांनी हाचे कडेन लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी हरमलकार हांणी केली.

दिगंबर हरमलकर हांणी, ह्या रस्त्या विशीं जायत्यो खबरो दिसाळ्यांनी छापल्यात. सरकाराक आजूनय जाग येवंक ना. फाटल्या वर्साय हांगां पालसण कोसळिल्ली तेन्नाय नागरिकांनी मागण्यो केल्यो. ग्रामसभेंत हो विशय मांडलो. हालींच जाल्ल्या जनता दरबारांतूय मंत्र्या मुखार हो विशय दवरलो. मावीन गुदिन्हो हांणी भौशीक बांदकाम खातें रस्तो विभागा कडेन हे विशीं चर्चा करून हो विशय सोडयतले अशें सांगिल्लें. पूण आजूनय ताची कार्यवाय जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.