धांवते रेल्वेंत चोरी: 9 म्हयन्यांत 32 घडणुको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: धांवते रेल्वेंतल्यान चोरी करपाच्यो घडणुको फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन वाडल्यात. गर्दीत प्रवासी म्हूण चडटना वा प्रवासी न्हिदेंत आशिल्ल्याचें पळोवन पर्स, बॅग फारावप हीं जानेवारी सावन 32 प्रकरणां कोंकण रेल्वें पुलिशेंत नोंद आसात. हातूंत काणकोणच्या भांगर चोरी प्रकरणा सयत 18 चोरयांनी हात आशिल्ल्या आरोपींक अटक करपाक कोंकण रेल्वे पुलिसांक येस आयलां.

रेल्वेंत भांगराचे चोरयेचे घडणुकेचो तपास लावपाक येस आयिल्ल्यान कोंकण रेल्वे पुलिसांच्या कामाची तोखणाय जायत आसा. हाचे पयलीं खूबशो चोरयो जाल्ल्यो. पूण कोट्यांनी रुपयांचो म्हाल चोरयेक गेले उपरांत रेल्वे पुलिसां कडल्यान तपासाक गती आयली. ह्या प्रकरणांतूय आठ जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान कोट्यांनी रुपयांचो चोरयेचो म्हाल जप्त करपाक कोंकण रेल्वे पुलिसांक येस आयलां.

सप्टेंबर म्हयन्यांत धांवते रेल्वेंत चोरी करपी एका आंतरराज्य टोळयेंतल्या तिगां दुबावितांक अटक केल्ली. कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशना कडल्यान चोरयांनी उणाव हाडपा खातीर गरजेचीं तीं जतनाय घेतात. जानेवारी ते सप्टेंबर ह्या काळांत कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनार धांवते रेल्वेंतल्यान साहित्य चोरयेक वचपाचीं 27 प्रकरणां नोंद जाल्लीं. हातूंतलीं 13 प्रकरणांचो तपास पुराय जाला, आनी दुबावितांक अटक करून कोट्यांनी रुपयांचो चोरयेचो म्हाल जप्त केला. कांय चोरयेच्या प्रकरणांनी चोरये उपरांत चोरांनी एटीएम आनी डेबीट कार्डाचो वापर करून खरेदी आनी पयशे काडपाचे प्रकार घडत आसात. बॅग, मोबायल शेणिल्ल्या मनशांकूय मजत करपाचें काम कोंकण रेल्वे पुलीस करतात.

4 कोटींच्या भांगराचे चोरयेचो तपास

काणकोणां मे म्हयन्याचे 2 तारखेक रेल्वेंतल्यान कोट्यांनी रुपयांची भांगराची बॅग फारायले उपरांत रेल्वेंत चोरी जावपाचे घडणुकेचो बोवाळ जालो. हे चोरयेंत सुमार 4 कोटी रुपयांचे सात कील भांगर आशिल्ली बॅग दोगां चोरांनी चोरिल्ली. ह्या प्रकरणांत जुलय म्हयन्यांत कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आंतरराज्य टोळयेचो पर्दाफाश करून आठ जाणांक अटकूय केल्ली आनी कोट्यांनी रुपयांचें भांगरूय जप्त केल्लें.

मजगतीं, धांवते रेल्वेंतल्यान चोरी करपी मूळ झारखंडचो नसीम उर्फ सलीम खान ह्या कारवारांतल्या राहिवाशाक ऑगस्टांत अटक केली. कारवार ते गोंय असो प्रवास करून दुबावितान 30 परस चड चोरी केल्ल्याचें तपासांत मुखार आयलें. दुबावितान वास्कोंत भाड्यान कूड घेतिल्ली. प्रवासी म्हूण गाडयेंत चडटालो आनी वेळ पळोवन चोरी केल्ली बॅग आपले पोतयेंत घालून दुबावीत फुडल्या स्टेशनार देंवतलो.

हेर राज्यांतल्या खांप्या गुन्यांवकारांकूय अटक

कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जून म्हयन्यांत गुरुग्राम पुलीस सोदांत आशिल्ल्या राकेश पटेल ह्या दुबाविताक अटक केली. रेल्वेंत तरणाटेचो विनयभंग करपी दुबावीत रोहन शेट्टी हाका अटक केली. जुलयंत ठाणें बदलापूर सावन शेणिल्ल्या दोन चलयांक तांच्या पालकांचे सुवादीन केलीं. कर्नाटकांतल्या दोन खांप्या गुन्यांवकारांक अटक करून कर्नाटक पुलिसांच्या ताब्यांत दिले. ऑगस्टांत मोबायल चोराक अटक करून 11 मोबायल जप्त केले. लोकांक मजतीचे पत्र दाखोवन फटवणूक करप्यांक अटक केली. केरळांतल्या फटवणूक प्रकरणांतलो दुबावीत सुजेश थैपाराम्बली हाका अटक केली. गुजरातांतल्या अपहरण प्रकरणांतलो संजय ठाकरेक अटक करून थंयच्या पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो. सान पिरायेचे चलयेचेर बलात्कार प्रकरणांतलो दुबावीत अब्दुल हलीम हाका अटक करून कर्नाटक पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो.