देणगी घेवन उबारिल्ल्या शौचालयाचें आयतारा लोकार्पण

पत्रकार परिशदेंत उलयतना राजू गोसावी. कुशीक दीपाली फळदेसाय आनी रघुनाथ देयकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: अडणें- बाळ्ळी पंचायतीन गांवच्या लोकांनी दिल्ल्या देणग्यांतल्यान उबारिल्ल्या शौचालयाचो लोकार्पण सुवाळो आयतारा, 19 जूनाक सकाळीं 11 वरांचेर बाळ्ळी पंचायत कचेरे कडेन जातलो अशी म्हायती पंचायतीचे सरपंच राजू गोसावी हांणी मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार पंच वांगडी दीपाली फळदेसाय आनी रघुनाथ देयकार हाजीर आसले.
हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून कुंकळ्ळीचे नामनेचे डॉ. प्रकाश कुराडे हाजीर रावतले. सुमार आठ लाख रुपया मोडून हें शौचालय बांदलां. शौचालय नाशिल्ल्यान बाळ्ळे लोकांची भोव करून बायलांची खूब गैरसोय जाताली. आतां हें शौचालय बांदून पूर्ण जाल्ल्यान लोकांचो प्रस्न सुटावो जालो अशें तांणी सांगलें.
जमनीचो प्रस्न सुटावो जालो जाल्यार हांगा मसुंडी बांदपाचोय पंचायतीचो विचार आसा. लोक अर्थीक मजत दिवपाक तयार आसात. फकत जमीन मेळपाक जाय. सरकारान कोमुनिदाद जमीन पंचायतीक दिवप शक्य आसल्यार दिवची अशी मागणी गोसावी हांणी केल्या.