दुदसागर न्हंयेंत बुडिल्ल्या पर्यटकाचो सोद चालूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: कुळ्यां दुदसागर घसघशाचेर 5 सप्टेंबराक बुडिल्ल्या आर्थीक शुक्ला (31, भोपाळ) ह्या पर्यटकाचो अजून लेगीत सोद चालू आसा. फाटले 15 दीस कुळें पुलीस, रान खात्याचे कर्मचारी तशेंच उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी सोद मोहिमेंत वांटो घेतात. हो मोहिमेंत कुळें पुलीस स्टेशनाचो एक उपनिरिक्षक, दोन हवालदार, पांच शिवय, रान खात्याचे कर्मचारी तशेंच कुडचडें उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी वांटो घेतात.

बेपत्ता जाल्ल्या आर्थीक शुक्लाच्या घरचीं सगळीं कांय दिसां आदींच आपल्या गांवांत गेल्यात. नौदळाच्या कर्मचाऱ्यांनी लेगीत दूदसादर घसघशाचेर वचून बेपत्ता पर्यटकाचो सोद घेतिल्लो. फाटले कांय दीस दुदसागर घसघसो वाठारांत उटंगाराचो पावस पडटा. ताका लागून दुदसागर न्हंयेची पातळी वाडल्या. हे खातीर बेपत्ता पर्यटकाचो सोद घेवपाच्या वावरांत आडखळी येतात. थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय वर्सां आदीं दुदसागर न्हंयेंत बुडिल्ल्या पर्यटकाची कूड कुशिल्ले दशेंत 25 दिसां उपरांत मेळिल्ली.