दुदसागर घसघश्यार वचपी पर्यटकां कडल्यान तिपेटीन आकारतात दर

पर्यटकांक जागृत करतना कुळें पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुळें पुलिसांनी पर्यटकांक केलें जागृत

फोंडें: कुळें दुदसागर घसघश्यार येवपी पर्यटकां कडल्यान दुपेटीन, तिपेटीन दर आकारीत आशिल्ल्यान कुळें पुलिसांनी दखल घेवन पर्यटकांक जागृत करपाक सुरवात केल्या. ताका लागून फुडले कांय दीस कारवाय जातली हे भिरांतीन अदीक रक्कम घेवपाचो प्रकार जावपाची शक्यताय आसा.

ऑनलायन नोंदणी करून पर्यटकांची लूट करपाचो यत्न कंय जाणां कडल्यान जायत आशिल्ल्यान हाचेर नियंत्रण दवरलें ना जाल्यार फुडारांत घसघश्यार येवपी पर्यटकांची संख्या उणी जावपाची भिरांत जीप धनयांक आशिल्ली. वाठारांतल्यो 430 जीप गाडयो दुदसागर घसघश्यार पर्यटकांक घेवन वतात. कांय जाण ऑनलायन बुकींग करून पर्यटकां कडल्यान अदीक रक्कम घेत आशिल्ल्याची बातमी खबरांपत्रांनी उजवाडा आयले उपरांत कुळें पुलिसांनी ताची दखल घेतली.

मंगळारा सकाळीं कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक सगूण सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला पर्यटकां मदीं जागृताय केली. उपनिरिक्षक ओसावरी गांवकार, अजय धुरी, हवालदार प्रेमानंद सावंत, दशरथ गांवस, पुलीस कॉन्स्टेबल देवल कुडाळकार आनी अस्मिता हांणी पर्यटकांची भेट घेवन तांकां जागृत केलें. चड रक्कम घेत जाल्यार रोखडीच लागींच आशिल्ल्या पुलिसांक म्हायती दिवपाचें आवाहन ह्या वेळार केलें.