दुचाकी चोरी: 3 सान पिरायेच्या भुरग्यांक घेतले ताब्यांत; फोंडें पुलिसांची कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: मडकय आनी खांडेपार वाठारांत दोन दुचाकी चोरी प्रकरणांत थळाव्या तरणाट्यांचे मजतीन फोंडें पुलिसांनी 3 सान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शेनवारा रातीं ताब्यांत घेतल्यात. दुचाकी चोरी प्रकरणांत हेर दोगां विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसून फोंडें पुलीस तांचो सोद घेतात. शिक्षणा खातीर हायस्कुलांत वचपी विद्यार्थी वर्ग दुचाकी चोरयेंत दिसून आयिल्ल्यान फोंडें पुलिसांक लेगीत अजापाचो धक्को बसला.

मडकय आनी खांडेपार ह्या दोन सुवातांनी घरा मुखार पार्क करून दवरिल्ल्यो मोलादीक दुचाकी अनवळख्यांनी फारायिल्ल्यो. फोंडें पुलिसांनी हे संबंदी चवकशी करून शेनवारा रातीं तीन सान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक ताब्यांत घेतले. तांचे कडल्यान दोन दुचाकी ताब्यांत घेतल्यो. ह्या प्रकरणांत आनीक दोगांचो आस्पाव आसा. तातूंत एका सान पिरायेच्या विद्यार्थ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळी. फरारी आशिल्ले हेर दोन दुबावितांचो सोद पुलीस घेतात. फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक आशीश शिराडकार आनी निरिक्षक तुषार लोटलीकार ह्या प्रकरणांत अदीक तपास करतात.

फोंडें पुलिसांनी दोन दिसां पयलीं उसगांवां दुचाकी चोरून व्हरपी 24 वर्सा पिरायेच्या सुशांत गावडे हाका अटक केल्ली. अटक केल्ल्या दुबाविताक न्यायालयान तीन दिसांचो रिमांड दिल्लो. त्या दुबाविताच्या घरांतल्यान दोन म्हयन्यां पयलीं तीन दुचाकी जप्त केल्ल्यो. फोंडें वाठारांत अदीक प्रमाणांत दुचाकी चोरून व्हरपाचे प्रकार घडत आशिल्ल्यान पुलिसां मुखार व्हड आव्हान उबे आसा.

फाटल्या कांय वर्सां सावन विद्यार्थ्यां मदीं नव्या दुचाकींचें आकर्शण निर्माण जायत आशिल्ल्याचें दिसून येता. शेनवारा रातीं मोलादीक दुचाकी चोरी प्रकरणाचो तपास लावपाक पुलिसांनी ओपा खांडेपार वाठारांतल्या तरणाट्यांनी मजत केली. चोरयेच्या प्रकरणांत विद्यार्थी वर्ग गुथिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पडला.