दुकानदार गुदांवांतल्यान धान्य उखलचें नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अखिल गोंय सवाय धान्य दुकानदार संघटणेचो निर्णय

मडगांव, प्रतिनिधी ः रेशन दुकानदारांक धान्य येरादारीचो खर्च, कामगार खर्च आनी हाताळणी करतना धान्याचो उणाव अशा समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या खाला राज्य सरकाराच्या नागरी पुरवण खात्यान नोव्हेंबर म्हयन्यांतलो धान्य सांठो रेशन दुकानांनी हाडचो. दुकानदार गुदांवांतल्यान धान्य उखलचे नात असो निर्णय अखिल गोंय सवाय धान्य दुकानदार संघटणेन घेतला.
आयतारा मडगांवांत राज्यभरांतल्या धान्य दुकानदारांची जाली. ह्या वेळार ऑल गोवा कंज्युमर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आनी फेयर प्रायस शॉप ओनर्स असोसिएशनाचे सरचिटणीस गांधी हेन्रिक्स हांणी सांगलें, 2019 वर्सा नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदो खाला दुकानदारांच्या दुकानांनी धान्य सांठो रेशन हाडपाचें मान्य केल्लें. ते पसून ह्या निर्णयाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना. फुकट धान्य वांटपाचें कामय सवाय धान्य दुकानदार करतात आनी गोदामांतल्यान ताची येरादारीय दुकानदार करतात. ताका राज्य सरकारा कडल्यानय पयशे मेळूंक नात. हाचे भायर धान्य हाताळटना कांय धान्य फुकट वता, देखून धान्याच्या साठ्यांत आनी पीओएस मशीनाच्या डेटांत फरक दिसता. हाचेरूय विचार करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें.

पांच लाखां परस चड उत्पन्न आशिल्ल्या कुटुंबांक अन्नधान्य मेळना आनी तशेंच हेर नेमा प्रमाण सरकारान जायते रेशन कार्ड रद्द केल्यात अशें हेन्रिक्स हांणी सांगलें. हाका लागून रेशनाच्या दुकानांत धान्याचो सांठो उणो जाता आनी दुकानदारांचें उत्पन्न उणें जाता. हेर राज्यांनी तेल, साकर आनी हेर वस्तू रेशनाच्या दुकानांनी विकतात, पूण गोंयांत फकत तांदूळ आनी गंव दितात, तातूंतय उणाव जाला. सणांच्या वेळार सरकार मात्शें चड धान्य दिताले, आतां तेंय बंद जाला आनी लोक दुकानदारांक विचारपाक लागला.

पीओएस मशीनांक लागून धान्य वेपाऱ्यां सयत गिरायकांक त्रास दिता. एक एकदां जाण्ट्या लोकांचे बोटांचे छाप मशीनाचेर लागना. तांकां परत वचून घरांतलो दुसरो मनीस घेवन परत येवचें पडटा. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या खाला गोदामांतल्यान अन्नधान्याचीं कड्डणां उखलपाची जापसालदारकी सरकाराचेर आसा. ते विशीं चर्चा जाली तरी ती चालीक लावंक ना आनी धान्य येरादारीचो खर्च दुकानदारांक करचो पडता. देखून 27 सप्टेंबराक मुख्यमंत्र्या सयत नागरी पुरवण मंत्री, संचालक आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा नोव्हेंबर म्हयन्याचो धान्य सांठो रेशन दुकानदारां कडल्यान एकठांय करचे ना, खात्यान तो रेशन दुकानांनी हाडचो आनी दुकानदारांच्या बसकेंतय होच निर्णय घेतिल्लो अशें गांधी हेन्रिक्स हांणी सांगलें.