दीपा कर्माकराचेर 21 म्हयन्यांची बंदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रियो ऑलिम्पिकांत चवथे सुवातेर येवपी भारताची जिम्नास्ट दीपा कर्माकराचेर 21 म्हयन्यांची बंदी घाल्या. तिची डोप टॅस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या. तिचे घेरीत गुजरातांत राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेवपी 10 खेळगडे लेगीत डोप टॅस्टींत दोशी सांपडल्यात.

दीपान 2014तले राष्ट्रकूल खेळांत जिम्नास्टांत कांश्या पदक जिखिल्लें. हो पराक्रम करपी ती भारताची पयली बायल जिम्नास्ट थारिल्ली. आंतरराष्ट्रीय टॅस्टींग एजन्सी (आयटीए) प्रमाण दीपान हिगेनामाइन ह्या वखदाचो वापर केल्ले खातीर दोशी सांपडली. दीपाचो नमूनो 11 ऑक्टोबर 2021चे सर्ती उपरांत चांचणेक गेल्लो. ही बंदी 10 जुलय 2023 मेरेन कायम उरतली.

गोल्डन गर्ल म्हणून प्रसिद्द आशिल्ली दीपा ही ऑलिम्पिकांत वांटेकार जावपी भारताची पयली जिम्नॅस्ट आशिल्ली.