दीपाली गुरसाळे, प्रशांत कोळी हाचें वेटलिफ्टिंगेंत विक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

महाराष्ट्राची दीपाली गुरसाळे आनी सेनादळ खेळां नियामक मंडळाच्या प्रशांत कोळी हाणें वेटलिफ्टिंग सर्तीच्या पयल्या दिसा राष्ट्रीय विक्रमांची नोंद करतना भांगरा पदकां जिखलीं.

37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर कांपालार उबारिल्ल्या खेळां गांवांत ही सर्त जाली. बायलांच्या 45 कील वजन गटांत गुरसाळे हिणें स्नॅच प्रकारांत तिसऱ्या यत्नांत 75 कील वजन उखल्लें. तिणें वट्ट 165 कील सयत महााष्ट्राक सर्तींतलें पयलें भांगरा पदक जिखून दिलें. पश्चीम बंगालाची चंद्रिता तराफदार हिणें क्लीन अॅण्ड जर्कांत राष्ट्रीय विक्रम करतना रुप्या पदक जिखलें. तेलंगणाची टी प्रिया हिका कांश्या पदक फावो जालें.

दादल्यांच्या गटांत सेनादळाच्या कोळी हाणें 55 कील वजन गटांत महाराष्ट्राच्या मुकुंद आहेर हाचो स्नॅचांतलो विक्रम एका किलोन फाटीं घालो. ताणें वट्ट 253 कील वजन उखलून राष्ट्रीय विक्रम केलो. ताणें स्नॅच हातूंत 115 कील आनी क्लीन अॅण्ड जर्क हातूंत 138 कील वजन उखल्लें. हे कामगिरी सयत ताणें सेनादळाक दुसरें भांगरा पदक जिखून दिलें. आहेर हाका रुपें आनी आंध्र प्रदेशाच्या गुरू नायडूक कांश्या पदक फावो जालें.

नॅटबॉलांतलीं दोनूय भांगरां पदकां हरयाणाक

हरयाणान नॅटबॉल खेळांतलीं दोनूय भांगरा पदकां जिखलीं. कांपाल मल्टिपर्पझ इन्डोर संकुलांत सर्त जाली. ताणें गुणतकट्यांतली दुसरी सुवात मेळयली.

हरयाणाच्या दादल्यांच्या पंगडान केरळ पंगडाक 45-42 अशा फरकान हारयलो. जाल्यार बायलांच्या पंगडान कर्नाटका आड 58-52 अशें जैत जोडलें.

दादल्यांच्या गटांत कांश्या पदका खातीर जाल्ले उमळशीक वाडोवपी मॅचींत जम्मू कश्मीर आनी दिल्ली ह्या पंगडांचे समान 73-73 गूण जाले. ताका लागून तांकां जोड रितीन तिसरी सुवात फावो जाली.

बायलांच्या गटांतले तिसरे सुवाते खातीर दिल्ली आनी तेलंगण ह्या पंगडां मदीं जाल्ली. पूण, ही मॅच लेगीत 64-64 अशी बादाबाद उरिल्ल्यान दोनूय पंगडांक जोड रितीन कांश्या पदक भेटयलें.