दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणा खातीर बेगीन जगगणना करप गरजेची

दिव्यांगत्वाचो अभ्यास आनी संशोधन नेमाळ्याचें लोकार्पण करतना मंत्री सुभाष फळदेसाय, गुरुप्रसाद पावसकार, अरमान अली, डॉ. वैशाली कोल्हे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुभाष फळदेसायः ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकारी अधिनेम, 2016’ नियाळ बसका

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः गोंयांतल्या दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणा खातीर येवजण आंखपाक जनगणनेचो डेटा गरजेचो आसा. 2011चे जनगणने वेळार भारत सरकारान फक्त सात दिव्यांगत्व प्रकारांक मान्यताय दिल्ली. आतां ही संख्या 21 परस अदीक जाल्या. ताका लागून दिव्यांगा संबंदीत अचूक म्हायती मेळोवचे खातीर जनगणना बेगीन जावप गरजेचें आसा, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.

देशाच्या पश्चीम भागांत ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकारी अधिनेम, 2016’ च्या सध्यस्थितीचो नियाळ घेवचे खातीर राज्य दिव्यंगजन आयोग, नॅशनल सेंटर फ़ॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल आनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हांच्या जोडपालवान बसकेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मंत्री फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार, सचीव तहा हाजीक आनी नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर जिसेबल्ड पीपलचे अरमान अली हाजीर आशिल्ले.

सध्याच्या उबलब्ध आंकडेवारी परस दिव्यांगांची संख्या राज्यांत खूब पटींनी वाडल्या. योग्य डेटा नाशिल्ल्यान अर्थसंकल्पांत दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर तजवीज करप म्हणल्यार तांचेर अन्याय करपा सारकें आसा. राज्यांत दिव्यांगांची संख्या ग्रामीण वाठारांत चड आसा. स्वयंपूर्ण मित्रांच्या आदारान ह्या सगल्या दिव्यांगां मेरेन आमी पावतात. पूण अजून खूबश्यो गजाली करप गरजेचें आसा, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें.

गुरुदास पावसकार हांणी सांगलें, राज्यांत दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनेम लागून जावन पांच वर्सां पुराय जालीं. दिव्यांगां संबंदीत फुडलो वावर करचे खातीर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणान जाल्या काय ना, प्रशासन खंय उणें पडटा ह्या सगळ्यांचो नियाळ घेवप गरजेचें आसा. हेर राज्यांतल्यो कल्याणकारी येवजण्यो, तांणी चालीक लायिल्ले उपक्रम समजून घेवचे खातीर ही बसका म्हणल्यार एक बरी संद आसा.

अरमान अली हांणी सांगलें, नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑऱ डिसेबल्ड पीपल ही संस्था फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन दक्षीण, इशान्य, पूर्व, उत्तर, अस्तेंत ह्या विभागांनी शिक्षण, खेळां, रोजगार, मुळाव्यो सुविधा, आपत्ती वेवस्थापन आनी भलायकी सेवा ह्या मुखेल विशयांत दिव्यांगाचे स्थितीची मोलावणी करचे खातीर प्रादेशीक पांवड्याचेर बसका आयोजीत करता. देशाच्या अस्तंत वाठारांत दिव्यांगत्वाचें प्रमाण चड आसा. तरी लेगीत दिव्यांग व्यक्ती उपेक्षीत आसा. अस्तंत वाठार वेपार आनी पर्यटनाचें केंद्र आशिल्ल्यान, ह्या मळार दिव्यांगां खातीर पोट भरपाचें साधन निर्माण करपाची बरी संद आसा, अशें मत तांणी उक्तायलें. दीरभर चलिल्ले हे बसकेंत दिव्यांगा संबंदीत खूबशा मुखेल मुद्द्यांचेर खोलायेन चर्चा केली. तातूंत नवें राष्ट्रीय धोरण, दिव्यांग पुनर्वसन सुविधा, भलायकी विमो येवजण, दिव्यांग सुलभ भलायकी सेवा, दिव्यांग सुलभ भौशीक सुवातो, सरकारी तशेंच खाजगी मळाचेर रोजगारांतलीं दिव्यांगा मुखार आशिल्लीं आव्हानां अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. हे बसकेंत महाराष्टर, राजस्थान, गुजरात, लक्षद्वीप आनी गोंय राज्यांतल्या बिगर सरकारी संघटऩांनी वावर करपी मानेस्त हाजीर राविल्ले.