दिवचले रमझान ईद उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 रमजान ईदाच्या निमतान दिवचलचें नामनेचें नमाजघर (निमुजगो) हांगा मुस्लीम भावांनी नमाज करून एकमेकांक परबीं भेटयलीं. 2 वर्सांच्या कोवीड बंदी उपरांत पयलेच फावट ह्या नमाजघरांत येवन नमाज करपाक मेळ्ळी, अशी खोस नगरसेवक रियाज बेग हांणी उक्तायली. 

हें नमाजघर एक इतिहासीक दायज. 1883त छत्रपती संभाजी म्हाराजान तांचे कडेन आलाशिरो घेवपा खातीर आयिल्ले औरंगजेबाच्या चल्या खातीर म्हळ्यार अकबरा खातीर हें नमाजघर बांदून दिल्लें. ताका लागून हें हिंदू, मुस्लीम भावांचें एक प्रतीक जावन आसा. हो एकवट पुराय भारतभर राखून दवरपाक जाय आनी सद्या जें चालू आसा तें बंद करचें अशी मागणी मसजीद समितीचे सचीव बाला खान हांणी केली.