दिवचलच्या  15 टीबी दुयेंतींक भाजप वावुरप्यांनी घेतलें पोसकें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः दिवचल मतदारसंघांतल्या 15 टीबी दुयेंतींक दिवचलच्या 11 भाजपा वावुरप्यांनी पोसकें घेतलां. भाजपान ही पोसकें येवजण सुरू केल्या. ते वरवीं टीबी दुयेंतींक लागपी वस्तू दिल्यात. तशेंच तांकां लागता तें धान्न्य दिवचल भलायकी केंद्राची वैजकी अधिकारी आनी पोसकें येवजण अधिकारी डॉ मेधा साळकार, डॉ विद्या गाड हाचे सुवादीन केलां.
दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत आयोजीत केल्ले हे कार्यावळीक डॉ शेखर साळकार, आदले सभापती राजेश पाटणेकार, विश्वास गांवकार, वल्लभ साळकार, अरूण नायक, अभिजीत केली, तुळशीदास परब, मकरंद परब, डॉ कौस्तुभ पाटणेकार हाजीर आशिल्ले.
भाजपाच्या टीबी दुयेंती पोसके घेवपाच्या येवजणे खाला गोंयांत सध्या आशिल्ल्या सुमार 750 दुयेंतीक पोसके घेवपाची प्रक्रिया पुराय करतले अशी म्हायती डॉ शेखर साळकार हांणी ह्या वेळार दिली. दिवचल तालुक्यांतल्या पांच मतदारसंघांत आशिल्ल्या टीबी दुयेंतीक पोसकें घेवपाचें आवाहन तांणी भाजपा वावुरप्यांक केलां.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लाटंबारशें (7), मुळगांव (2), बोर्डें (2), अडवलपाल, मुस्लिमवाडो, कातरवाडो, भायलीपेठ  (दरेकी एक) मेळून 15 टीबी दुयेंती आसात. पोसके येवजणे खाला तांचेर उपचार करपाची जापसालदारी वल्लभ साळकार, राजेश पाटणेकार, विश्वास गांवकार, शेखर साळकार, अभिजीत तेली, कौस्तुभ पाटणेकार, सचीन साळकार, अनिकेत चणेकार, कुंदन फळारी आनी तुळशीदास परब हांणी घेतल्या.