दाल्गादो कोंकणी अकादमी वतीन 13वेर जॉन फर्नांडीसाचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैतिवंत जॉन क्लारो फर्नांडीस हांचो सोमार 13 फेब्रुवारीक दाल्गादो कोंकणी अकादमी भोवमान करतली. मडगांवच्या रवींद्र  भवनाच्या ब्लॅक बॉक्सांत साजें 4.30 वराचेर ही कार्यावळ जातली. अकादमीचो अध्यक्ष व्हिन्सी काद्रूश तिची येजमानकी चलयतले.
केंपें हांगचे जॉन फर्नांडीस कोंकणी लेखक आनी तियात्र लेखक आनी कलाकार आसात. 1953 वर्सा  ‘कामील बोटलेर ‘ ह्या तियात्रांतल्यान तांणी आपली तियात्र कारकिर्द सुरू केली. ताणी 15 तियांत्रां बरयल्यांत. तांच्या पोर्तुगेज कोलवत ह्या तियात्राचे दोनशें परस चड प्रयोग जाल्ल्यात. वेगवेगळ्या मॅगझिनांत ते लघुकथा बरयतात. तांका दाल्गादो कोंकणी अकादमी, दाल्गादो सांस्कृतीक पुरस्कार, गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जाल्यात. एम बॉयर हांच्या उपरांत संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले दे दुसरे तियात्रिस्त आसात.