दामोदर उच्च माध्यमीक ज्युडोंत जैतिवंत

राज्य पांवड्या वयले ज्युडो सर्तींत अण्डर 19 चल्यांच्या गटांत जैतिवंत थारिल्ल्या दामोदर उच्च माध्यमिकाक करंड भेटयतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खेळां आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन आयोजीत केल्ले राज्य पांवड्या वयले अण्डर 19 चल्यांच्या गटांत गुडी-पाड्डेच्या दामोदर उच्च माध्यमीक विद्यालयान वस्तादपण जोडलें.

सर्त फोंडें खेळां संकुलांत जाली. सर्तींत वैयक्तीक गटांत दामोदर उच्च माध्यमिकाच्या गनिगर नागराज (40 कील गट), झैन (66 कील गट), विकास लमाणी (73 कील गट) हांकां भांगरा पदकां फावो जालीं. प्रयाग नायक, (50 कील गट), धवल मळीक (60 कील गट), हांकां कांश्या पदकां फावो जालीं.

चलयांच्या गटांत दामोदर उच्च माध्यमिकाक तिसरी सुवात फावो जाली. तांच्या बुशरत शेख (63 कील गट) हिका भांगरा पदक जाल्यार प्रतिक्षा चिंचणकार (44 कील गट) हांकां रुप्या पदकां फावो जालीं.