दाबोळी विमानतळ उरतलो सासणाचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्होः विमान येरादारींत वाड जावपाचो विस्वास

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः गोंयांतली विमान येरादारी वाडत आशिल्ल्यान दाबोळी विमानतळ सासणाचो उरतलो. फुडारांत दक्षीण गोंय हॉटेल धनयां वतीन दाबोळी विमानतळ आनी भोंवतणच्या वाठाराचें सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतले. प्रवाशांचो प्रवास अदीक सुखदिणो जावचो हे खातीर विवीध सुविधा उपलब्ध करतले, अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.

मंत्री गुदिन्हो हांणी दक्षीण गोंय हॉटेल धनी आनी विवीध सरकारी यंत्रणा, नौदळ, विमानतळ प्राधिकरण अधिकारी वर्गाची शुक्रारा नवेवाडेच्या कार्यालयांत बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार ते उलयताले.

हे बसकेक दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक धनंजय राव, नौदळाचे कमांडर आशिष भार्गव, कदंब येरादारी म्हामंडळाचे डेरेक परेरा, चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव, येरादारी खातें, पर्यटक खातें हांचें प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले.

दाबोळी बंद जातलो हो भंय संबंदितांनी मनांतल्यान काडून उडोवची. दाबोळी विमानतळ खूब वर्सां सावन बरी सेवा दिता. ह्या विमानतळा वयल्यो विवीध सुविधा, उदरगती खातीर व्हड प्रमाणांत पयसो खर्च केला. फुडारांत थंयची सुविधा आनी स्थिती आनीक कशी सुदरावपाक मेळटली, हें आमकां पळोवपाक जाय. थंयचो पोरणो टर्मिनल इमारत विकसीत करतात. हे काम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावन ती चालीक लागतली, अशी आस्त गुदिन्हो हांणी उक्तायली. दाबोळी कडेन आमचें एकसारकें लक्ष आसा. दाबोळी विमानतळा विशीं एक बरो संदेश लोकां मेरेन वता. ताका लागून दाबोळी विमानतळ फुडारांतूय बरी सेवा दितलो, हातूंत मातूय दुबाव ना, अशें तांणी सांगलें.

पर्यटन मोसमा खातीर टूर ऑपरेटर्स आगावू येवजण्यो आंखतात. नौदळा कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळटा. नौदळान चडांत चड नागरी उड्डाणां आस्पावन घेवचे खातीर प्रतिसाद दिला. ताका लागून दाबोळी विमानळाचेर विमानांची येरादारी वाडपाक शकता. फाटली कांय आकडेवारी पळयली जाल्यार दाबोळी विमानतळाचेर अपेक्षे परस चड उड्डाणां हाताळ्ळ्यांत, अशें दिसता. दाबोळी विमानतळा वयलो पार्किंगेचो प्रस्न सोडोवचे खातीर थंय बेगिनूच पार्कींग सुविधा दितले. 32 अतिरिक्त चेक इन कावंटरांची वेवस्था करतले, अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. कांय दिसां आदीं दाबोळी विमानतळाचेर अतिरिक्त उड्डाणां संबंदांत विनवणी केल्ली, ती मान्य केल्या. फुडल्या म्हयन्यांत विमान येरादारींत अतिरिक्त वाड जावपाची शक्यताय आसा. आमी विमानतळ प्राधिकरणाक 340 लँण्डींग स्लॉट्स ऑफर केल्यात. सध्या आमचे कडेन 150 रिक्त स्लॉट आसात. आमी मचो नौदळ विमानतळ अपग्रेड केला, अशी म्हायती कमांडर भार्गव हांणी दिली.