दाबोळी चोरी प्रकरणांतल्या चार जाणांक उत्तर प्रदेशांत अटक

ताब्यांत घेतिल्ल्या चोरां सयत निरिक्षक कपील नायक, उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: दाबोळी जयरामनगर हांगासरल्या राजू गुप्ता हांच्या घरा रोख आनी भांगर मेळून लाखांनी रुपयांची चोरी जाल्ली. ह्या चोरी प्रकरणांत वास्को पुलिशेंत कागाळ दाखल करतकूच पुलिसांनी सोद कार्य सुरू दवरिल्लें. निमाणें बैज्जोई संभल हांगा उत्तर प्रदेश पुलिसांनी खांप्या चोरांक चोरी प्रकरणांत ताब्यांत घेतकूच तांचे कडल्यान गोंयांत चोरी केल्ल्याचें उक्तें जालें. वास्को पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला, उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार आनी तांच्या वांगड्यांनी उत्तर प्रदेशांत वचून वयल्या चोरांची वळख पटयली, आनी तांचे कडल्यान रोख आनी भांगर मेळून 12 लाख रुपयांचो म्हालवज ताब्यांत घेवन चार आरोपींक अटक करून गोंयांत हाडले.

दाबोळी जयरामनगरांतल्या राजू गुप्ता हांच्या घरा 15 जानेवारी 2023 दिसा अनवळखी चोरांनी रोख आनी भांगराच्यो वस्ती फारायिल्ल्यो. ह्या चोरी प्रकरणांत गुप्ता हांणी वास्को पुलीस स्टेशनार रितसर कागाळ दाखल केल्ली. वास्कोचे पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांकां उत्तर प्रदेश बैज्जोई हांगा कांय चोरांनी भांगर आनी रोख रक्कम गोंयांतल्या दाबोळी वाठारांत चोरिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. तांणी रोखडेंच वास्को पुलीस उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार हांच्या फुडारपणा खाला हवालदार संतोष भाटकार, दामोदर मयेंकार, रोहन बिट्ये आनी हेरांनी उत्तर प्रदेशांत वचून चोरांची वळख पटोवन चोरां सयत भांगर आनी रोख ताब्यांत घेतली. ह्या वेळार उत्तर प्रदेश पुलिसांनी गोंय पुलिसांक बरें सहकार्य केलें.

दाबोळे राजू गुप्ता हांच्या घरा भांगर आनी रोख चोरपी टोळी उत्तर प्रदेशांत खूबशा गुन्यांवांनी वांटेकार आशिल्ल्याची म्हायती पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांणी दिली. चोरी प्रकरणांत अटक केल्ले मूळ उत्तर प्रदेशांतले जितेंद्र नेताराम बेडीया (30), विजय मोहनलाल (20), उमेश मोहनलाल (20), रोहीत देवसिंग (19) हांकां वास्को पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार करतात.