दशावतारी नाटकांनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक जगपाचो मंत्र दिलोः प्रतापसिंह राणे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः ज्या तेपार मनरिजवणेची कसलींच साधना नाशिल्लीं. तेन्ना दशावतारी नाटकांच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी आपले खोशयेक वाट मेकळी करून दिली. दशावतारी नाटकांनी तांकां जगपाचो मंत्र दिलो. आतां मनरिजवणेची जायती साधना उपलब्द आसा. ताका लागून दशावतारी नाटकां कडेन आडनदर जातना दिसता. सत्तरींत मात ही नाटकां जातात अशें आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांणी सांगलें.
केरी हांगा केरी पंचायतीचो आदलो सरपंच सर्गेस्त गणू गावस हाचे यादस्तीक केरी आजोबा देवस्थान मंडपात आयोजीत केल्ल्या तीन दिसांच्या दशावतारी नाट्य महोत्सवाचें उक्तावण कार्यावळींत ते उलयताले. दशावतारी नाटकाचें प्रेक्षक सध्या गांवगिऱ्या वाठारांत बाकी आसात. कोकणपट्टींत दशावतारी नाटक व्हो मनरिजवणेचो मूल गाभो आसा. ताका लागून दशावतारी नाटक संस्कृती जिती रावतली. ह्या नाटकांच्या माध्यमांतल्यान आपली धर्मीक आनी पारंपरीक संस्कृतीचें संवर्धन करपाच्या नदरेन म्हत्वाचें योगदान दिला केरी हांगा सत्तरी तालुको पांवड्यार दशावतारी नाटक महोत्सव आयोजीत करून दशावतारी नाटकाची परंपरा नवे उमेदीन विकसीत करपाचें काम तोखणाय करपा सारकें आसा अशें तांणी सांगलें.
कार्यावळीक सरपंच दाऊद सय्यद, पंच लक्ष्मण गांवस, वासुदेव सावंत, सत्यवान गावस, दत्ता गावस, आजोबा देवस्थान समितीचो उपाध्यक्ष लक्ष्मण गावस, गोकुळदास गावस, चंद्रकांत गांवस, संयोजक गोकुळदास गावस हाजीर आशिल्ले. दशावतारी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो तरेच्यो संद आस गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांक मेळटात. सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले कलाकार दशावतारी नाटकांची परंपरा व्हडा उमेदीन जपतात ही तुस्त करपा सारकी गजाल आसा अशें दाऊद सय्यद हांणी सांगलें.
सुरवेक आपल्या प्रास्ताविकांत चंद्रकांत फटी गावस हांणी दशावतारी नाटकांचो महोत्सव आयोजीत करपा फाटलो हेत स्पश्ट केलो. गांवगिऱ्या वाठारांत दशावतारी नाटकांची परंपरा जिती दवोरपाक म्हत्वाचें योगदान दिवपी कलाकारांक संद मेळोवन दिवपा खातीर हो महोत्सव आयोजीत केला अशें तांणी सांगलें. अशे महोत्सव सातत्यान आयोजीत करपाचो यत्न करपाचें उतर तांणी दिलें.
पारंपाकीक दिवली पेटोवन महोत्सवाचें उक्तावण जालें. तीन दीस हो महोत्सव चलतलो. सत्तरी तालुक्यांतलीं दशावतारी नाटक मंडळी तांतूत वांटेकार जाल्यांत, सगले कलाकार थळावे आसात. दशावतारी नाटक मोगीक ही एक बरी संद मेळ्ळ्या.