दर्यादेगां वयले लग्न सुवाळे जातले म्हारग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्यावरण खात्यान अधिसुचीत केल्यात नवे दर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः दर्यादेगांचेर लग्न सुवाळे तशेंच कार्यावळींचें आयोजन करचे खातीर हे मुखार एक लाख रुपया मोडचे पडटले. पर्यावरण खात्यान शुक्रारा दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन (सीझॅडएमण) मान्यताये खातीर येवपी अर्जांचे छाननी शुल्कांत घसघशीत वाड केल्या. संचालक लेविन्सन मार्टिन्स हांणी हे संबंदांतली अधिसुचोवणी जारी केल्या.

सीझॅडएमएचेयै 9 मार्चाक जाल्ले बसकेंत प्राधिकरणा कडेन मान्यताये खातीर येवपी अर्जांचे छाननी शुल्कांत वाड करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते प्रमाण पर्यावरण खात्यान हे दर अधिसुचीत केल्यात.

दर्यादेगांचेर लग्न सुवाळे तशेंच कार्यावळी आयोजीत करचे खातीर पांच दिसां खातीर एक लाख रुपया शुल्क घेतले. जाल्यार त्या फुडल्या दरेका दिसा खातीर 10 हजार रुपया भरचे पडटले. शिक्षण संस्थांक कार्यावळ आयोजीत करचे खातीर 75 टक्के जाल्यार सरकारी खातीं, चॅरिटेबल ट्रस्टांक 50 टक्के सवलत दिवपाचो निर्णय घेतला.

दर्यादेगां वयले घर दुरुस्ती खातीर 15 हजार, घराचे पुनर्बांदणी खातीर 25 हजार, नवें घर बांदपाचे परवानगे खातीर 50 हजार शुल्क हे मुखार घेतले. ते भायर शॅक तंबू, तशेंच कॉटेजी तात्पुरत्यो उबारचे खातीर दर चौखण मिटर एक हजार रुपया, तात्पुरती फ्लोटींग जेटी, लांकडी जेटी उबारपा खातीर एक लाख रुपया, सासणाची जेटी, डॉकयार्ड तशेंच शीप बिल्डींद यार्डा खातीर दोन लाख रुपया शुल्क घेतले, अशें अधिसुचोवणेंत म्हणलां.

दर्यादेगेर राखणे वणत, कठडे उबारपा खातीर 25 हजार रुपया शुल्क आसतलें. पूण ते वेवसायीक कारणां खातीर आसल्यार 50 हजार रुपया शुल्क घेतले. सरयांचे वयें खातीर 15 हजार रुपया, जेटीचे दुरुस्ती खातीर 50 हजार, जाल्यार उक्तें सभाघर बांदचे खातीर दर चौखण मिटर 700 रुपया सात वर्सां खातीर घेतले, अशेंय अधिसुचोवणेंत नमूद केलां. राज्यांतल्यो दर्यादेगां वयल्या उद्देगांनी वाड करून महसूल तशेंच रोजगार निर्मिती खातीर लेगीत राज्य सरकारान यत्न सुरू केल्यात. उद्देगां खातीर पोशक वातावरण तयार करून चडांत चड वेवसायिकांक गोंया कडेन आकर्शीत करपाच्यो मोहिमो लेगीत पर्यटन खात्या कडल्यान सुरू आसा. ताचो राज्याक फायदो मेळटा, अशेंय दिश्टी पडटा.

अर्जांच्या छाननी शुल्कांत वाड करपाचो निर्णय

पर्यटन राज्य आनी लांबच्या लांब दर्यादेगां खातीर देश- विदेशांतले नागरीक गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर लग्न सुवाळे, कार्यावळी आयोजीत करपाक तशेंच वेवसायीक नदरेन हॉटेल, सिरॉर्ट उबारचे खातीर पयली पसंती दितात. तातूंत चडांत चड महसूल मेळोवचे खातीर पर्यावरण खात्यान सीझॅडएमए कडेन मान्यताये खातीर येवपी अर्जांच्या छाननी शुल्कांत वाड करपाचो निर्णय घेतला.