दरेका कलाकारान आपली कला भावी पिळगे मेरेन पावोवपाचो यत्न करचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोविंद गावडे: घुमट आरती सर्तींचो इनामां वांटप सुवाळो दबाज्यान

दादल्या गटांत श्री महागणपती मंडळ, महिला गटांत गणपती कला संघ आनी बाल गटांत श्री गुरूदेव साई मंडळ अव्वल

फोंडें, प्रतिनिधी: दरेका कलाकारान आपली कला भावी पिळगे मेरेन पावोवपाचो यत्न करचो. सरकार सदांच कलाकारांक उर्बा दिता. घुमट वादन, फुगडी आनी हेर सर्तींक लागून कलाकारांक माची मेळटा. कलाकारांनी ताचो लाव घेवंक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.
फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरान घेतिल्ले राज्य पांवड्या वयले घुमट आरती सर्तीच्या इनामां वांटप सुवाळ्याक मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार माचयेर गोविंद गावडे हांचे वांगडा उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकार, वांगडी सचीव स्वाती दळवी आनी कार्यावळ निमंत्रक सुनील केरकार हांची उपस्थिती आसली.
15 वे राज्य पांवड्या वयले दादलो गट घुमट आरती सर्तींत आमोणें – दिवचलच्या श्री महागणपती आरती मंडळाक पयलें इनाम फावो जालें. चवथे महिला घुमट आरती सर्तीत तोर्ड, पैठण, साल्वादोर द मुंद, पर्वरेच्या गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघाक पयलें इनाम मेळळें जाल्यार दुसरे बाल गट घुमट आरती सर्तींत बोरी – फोंडेंच्या श्री गुरुदेव साई बाल आरती मंडळान पयलें इनाम जोडलें.
दादल्या गटांतलें दुसरें इनाम श्री शिव भुमिका घुमट आरती मंडळ (साळ – दिवचल) हांकां फावो जालें. तिसरें इनाम श्री विठ्ठल रखुमाई घुमट आरती मंडळ (म्हापशें) हांकां मेळ्ळें. उमेद वाडोवपी पयलें इनाम श्री महामाया आरती मंडळ (शिरोडें), दुसरें इनाम श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ (धारगळ – पेडणें) आनी तिसरें इनाम श्री साई समर्थ घोगळेश्वर घुमट आरती मंडळ (मडगांव) हांकां मेळ्ळें. उत्कृश्ठ घुमट समूह वादन श्री महागणपती आरती मंडळ (आमोणें – दिवचल), उत्कृश्ठ गायन समूह श्री शिव भुमिका घुमट आरती मंडळ (साळ – दिवचल), उत्कृश्ठ कांसाळें वादक श्रीयश नायक (श्री महामाया आरती मंडळ – शिरोडें), उत्कृश्ठ शामेळ वादक वामन शिरोडकार ( विठ्ठल रखुमाई घुमट आरती मंडळ – म्हापशें) हांकां इनामां फावो जालीं.
महिला गट घुमट आरती सर्तीचें दुसरें इनाम युवा कला, भोगी महिला घुमट आरती मंडळ (तळावली – फोंडें) हांकां मेळ्ळें. तिसरें इनाम वाघरेश्वर आरती मंडळ (खांडोळें – माशेल ) हांकां फावो जालें. उमेद वाडोवपी पयलें इनाम श्री दुर्गादेवी कला आनी सांस्कृतीक मंडळ (कालें – सांगें), दुसरें इनाम श्री कटमगाळ दादा पंगड (फोंडें) आनी तिसरें इनाम श्री शांतादुर्गा बोडगेश्वर महिला घुमट आरती मंडळ (म्हापशें) हांकां मेळ्ळें. उत्कृश्ठ घुमट समूह वादन गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ (तोर्ड, पैठण, साल्वादोर द मुंद, पर्वरी, बार्देश), उत्कृश्ठ गायन समूह रत्नदीप खेळां आनी सांस्कृतीक संघ (तरवळें – शिरोडें), उत्कृश्ठ कांसाळें वादक साक्षी सुजय हळदणकार (वाघरेश्वर आरती मंडळ, खांडोळें – माशेल ) आनी उत्कृश्ठ शामेळ वादक बिंदिया पोकळे (युवा कला, भोगी महिला घुमट आरती मंडळ, तळावली) हांकां इनामां भेटयलीं.
बाल गट घुमट आरती सर्तींतलें दुसरें इनाम श्री केळबाय सांतेरी बाल आरती मंडळ (कुर्टी – फोंडें) हांकां मेळ्ळें आनी तिसरें इनाम स्वर सांतेरी बाल आरती मंडळ (चाफाड – सावयवेरें) हांकां फावो जालें. उमेद वाडोवपी पयलें इनाम श्री कटमगाळ दादा पंगड (फोंडें), दुसरें इनाम रत्नदीप खेळां आनी सांस्कृतीक संघ (तरवळें – शिरोडें) आनी तिसरें इनाम श्री मल्लिकार्जुन आरती मंडळ (तामसुली – खांडोळें) हांकां मेळ्ळें. उत्कृश्ठ घुमट समूह वादन जय श्री हरी बाल घुमट आरती मंडळ (कालें – सांगें), उत्कृश्ठ गायन समूह श्री गुरुदेव साई बाल आरती मंडळ (बोरी), उत्कृश्ठ कांसाळें वादक दक्ष विठू गावडे (श्री केळबाय सांतेरी बाल आरती मंडळ, कुर्टी) आनी उत्कृश्ठ शामेळ वादक लक्ष उमेश नायक (गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ (ब), तोर्ड, पैठण, पर्वरी) हांकां इनामां मेळ्ळीं.
सगल्या जैतिवंतांक मानेस्तांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं.

‘कलाकारान पुर्वजांची संस्कृती सांबाळ्ळ्या’

गोंयांतल्या दरेका कलाकारान पुर्वजांची संस्कृती सांबाळ्ळ्या. घुमट वादन, फुगडी, नाट्य तशेंच हेर सर्तींक लागून कलाकारांक एक बरी माची मेळटा. सरकार सदांच कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न करता. दरेका कलाकारान आपली कला फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाचो यत्न करूंक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.