दरेकान नेमान योग साधना करचीं

खोर्ली-म्हापशेंच्या भारतीय योग विद्याधामांत जाल्ले योग दिसाचे कार्यावळींत उपस्थीत आशिल्ले योग साधक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नारायण राटवड ः म्हापशेंच्या भारतीय योग विद्याधामांत योग दीस
भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशें ः योग हो कल्पवृक्ष. योग साधक जी इत्सा मनांत बाळगून योग साधना करतात, तांची इत्सा पूर्ण जाता. म्हणून दरेकान नेमान योग साधना करचीं अशें आवाहन योग शिक्षक नारायण राटवड हांणी केलें.  
भारतीय योग विद्याधाम , म्हापशें, भारत माता की जय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी जायण्ट ग्रुप आॅफ खोर्ली हांच्या जोड पालवान खोर्लेच्या श्री सांतेरी सभाघरांत योग दिसा निमतान सूर्यनमस्कार, आसनां आनी प्राणायामाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्या योग साधकांक संबोधीत करतना योग शिक्षक नारायण राटवड हांणी योगाचें म्हत्व सांगलें आनी दरेकान योग नेमान करचो असो उलो मारलो.
योग प्रार्थना आनी ओंकार म्हणीत कार्यावळीची सुरवात जाली. योग शिक्षक मनोहर बुज्जी हांणी कार्यावळीचें संचालन केलें. पूरक हालचाली, 14 सूर्यनमस्कार, प्राणायाम करतकच योग गितांय सामूहिकपणान म्हणलीं. ‘ज्योत से ज्योत जगाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो’ ह्या योग गितान कार्यावळीची सांगता जाली. 50 साधकांनी हे कार्यावळींत वांटो घेतलो.