दरवर्सा नितळसाणी खातीर १०० कोटी मेरेन खर्च

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांखळे मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं नितळसाण अभियान सुरू : कामगारांचो केलो भोवमान

दिवचल, प्रतिनिधी: देश, राज्य, दरेक घर कोयर मुक्त करपा खातीर वावुरपाची जापसालदारी घेतल्यार कोयर खंयच दिसचो ना. कोयर निवळ करपा खातीर राज्य सरकार दर वर्सा १०० कोटी मेरेन खर्च करता. दरेकल्यान आपापलो वाठार कोयर मुक्त करपाची जापसालदारी घेतल्यार ह्या खर्चांत व्हड बचत जातली आनी सगळ्यांची भलायकीय बरी उरतली. ते खातीर नितळसाण मोहीम एका दिसा खातीर मर्यादीत दवरी नासतना सदांच दरेका घरांत दिसपट्टी नितळसाण करपाची संवय रुजल्यार मोदीजीच्या सपनाक शंबर टक्के येस मेळटलें असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. साखळी पालिकेच्या सहकार्यान ह्या वाठारांत नितळसाण अभियान मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकीं जालें.
ह्या वेळार नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार, दयानंद बोरयेंकार, प्रवीण ब्लॅगन, विश्रांती पार्सेकार, सिद्धी पोरोब, रियाज खान आनी हे नगरसेवक, मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकार तशेंच थळावे नागरीक, नितळसाण कामगार हाजीर आशिल्ले.
कोयरा पसून अर्थीक मजत मेळोवं येता. तशेंच सारें, इंधन आनी हेर जायत्यो गजाली करप शक्य आसा. ताका लागून सगळ्यांनी समाजीक एकवट राखून काम करप गरजेचें. प्लास्टीक मुक्त गांव, घर, राज्य करपा खातीर सहकार्य दिवचें. प्लास्टीकाक लागून गोरवां मरतात, पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जाता. गार्बेज पसून बायोगॅस निर्मिती करप, सारें निर्मिती आनी हेर गजाली करप शक्य आशिल्ल्यान दरेकल्यान ह्या कामांत सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें सांगलें. व्हाळवाट न्हंयेंतूच प्लास्टीक आनी कोयर उडयतात. ताका लागून प्रदूशण वाडटा. तशेंच दुकानदारांनी आपलो कोयर भायर उडोवंचो न्हय. बारवाले बियरीच्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो भायर उडयतात, तांणीय जतनाय घेवची. प्रत्येक मनीस जापसालदारकेन वावुरल्यार आमी कोयर सोपोवपाक शकतात, असो विस्वास मुख्यमंत्री सावंत हांणी उक्तायलो.
ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान नितळसाण कामगारांची विशशे तोखणाय करून तांचो भोवमान केलो.
नगराध्यक्ष देसाय हांणी नितळसाण कामगार खूब बरें काम करतात. सांखळे मुख्यमंत्र्यान बायो मेथी नॅशन प्रकल्प मंजूर केल्ल्यान साडेतीन कोटी खर्चून गॅस निर्मिती जावपाची आसा. हें ह्या शारा खातीर खूब उपेगी थारतलें अशें तिणें सांगलें.