दक्षीण गोंय युवक काँग्रेसाची सांग्यार जाली  सायकल रॅली

सायकल रॅलींत वांटेकार जाल्ले लोक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः काँग्रेस पक्षाच्या देश पांवड्यार `शक्ती-सुपर शी` ही बायल सक्षमीकरणाचे कार्यावळी खाता दक्षीण गोंय युवक काँग्रेसा वतीन सांगे बसस्टॅण्डा सावन आयतारा सायकल रॅली काडली. बायलांक स्वावलंबी करपा खातीर मजत करपाचो हेत ही रॅली काडपा फाटल्यान आशिल्लो.
हे रॅलींत बायलांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. गोंय राज्य युवक काँग्रेसाच प्रभारी आनी राष्ट्रीय काँग्रेसची सचीव रिची भार्गव हिणे देशाची पयली बायल पंतप्रधान सर्गेस्त इंदिरा गांधी हिका आर्गां ओपपा खातीर हे रॅलीचें आयोजन केल्ल्याचें सांगलें. युवक काँग्रेशीत चडांत चड बायलांनी राजकी वांटो घेवचो व्हो लेगीत ताचे फाटलो हेत आसा. भारतीय राजकारणात बायलांनी सक्रिय जावपाक जाय. आमी 33 टक्के राजकी आरक्षणाच्या माध्यमांतल्यान हे खातीर यत्न करतात अशें न्हय जाल्यार हेर मार्गानीय तें काम चलतलें अशें भार्गव हिणे सांगलें.
आदली पंतप्रधान इंदिरा गांधी हिका वंदन करपा खातीर तिच्या पुण्यतिथ निमतान आमी सायकर रॅली काडली. बायलांच्या अधिकाराची राखण जावपी आनी बदल घडोवन हाडपा खातीर तांचें मदी जाग्रुताय जावची हे उद्देशान शक्ती सुपर कार्यावळीचें आमी आयोजन केलां. सावड्डें, कुडचडें, सांगें आनी केपें वाठारांत रॅली व्हेली. सगळे कडेन बायलांचो बरो प्रतिसाद मेळो. अश्यो रॅली पुराय गोंयांत काडटले अशें दक्षीण गोंय जिल्हो युवक काँग्रेस अध्यक्ष महेश नाडर हाणे सांगलें.