दक्षीण गोंयांत एम्स स्थापन करचें

दिल्लींत केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवियांची भेट घेतिल्ले विजय सरदेसाय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय सरदेसायः केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवियांची भेट घेवन मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी बिरेस्तारा केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्या मंतरी डॉ. मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. हे भेटींत तांणी दक्षीण गोंयांतलें सध्याच्या जिल्हो हॉस्पिटलाचें ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅडिकल सायन्सेस (एम्स) सुविधेंत रुपांतर करचें, अशी मागणी केली.

दिल्लींत केंद्रीय मंत्री मांडविया हांची भेट देवन तांकां सरदेसाय हांणी गोंयांतल्या भलायकी सेवा मुळाव्या सुविधांचे जाल्ले वायट अवस्थेची म्हायती दिली. दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाचो ताबो खाजगी वैजकी म्हाविद्यालया कडेन दिवपाक तांणी विरोध केलो. तशें जालें जाल्यार दक्षीण गोंयांतल्या गरीब दुयेंतींचे हाल जातले, हाचे कडेन तांणी केंद्रीय मंत्र्यांचें लक्ष ओडलें.

दक्षीण गोंयांतल्या चड करून साश्टींतल्या लोकांक उत्कृश्ट आनी सर्वसमावेशक वैजकी सेवा मेळोवन दिवचे खातीर खंयच उणे पडचे नात, अशें हे आदीं म्हणिल्लें. ह्या उतराक पाळो दिवचे खातिरूच केंद्रीय भलायकी मंत्र्यांची भेट घेतली, अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

हे बसकेंत तांणी एम्स सारक्यो सुविधा आसल्यो जाल्यार गोंयाक खूबशे फायदे मेळटले. दक्षीण गोंयांतलें हें हॉस्पिटल एम्स जालें जाल्यार तातूंत अत्याधुनीक वैजकी मुळाव्या सुविधां सयत विस्तृत श्रेणींतल्यो विशेश वैजकी सेवा मेळटल्यो. जाका लागून फक्त भलायकी सेवेंत दोळ्यांत भरपा सारकी सुदारणा जावची ना जाल्यार विशेश वैजकी उपचार आनी प्रक्रियां खातीर लोकांक खूब पयस अंतराचो प्रवास करपाचीय गरज लागची ना. गोंयांत भलायकी सेवेंतल्या वेवसायिकांक गोंयांतूच कायम दवरचे खातीर, तांच्या संशोधनाक चालना दिवपाची संद मेळटली. गोंयाक एक उत्कृश्ट वैजकी केंद्र म्हूण स्थापीत करपाचे मार्ग उक्ते जातले. दक्षीण गोंयांत एन्स आयलें जाल्यार ताचे खूबशे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संस्था कडेन भागिदारी करून भलायकी सेवा, वैजकी तंत्रज्ञान आनी अत्याधुनीक दुयेंती सेवा हातूंत उदरगत जातली. थळावे वैजकी वेवसायीक आनी संलग्न सहाय्यक कर्मचाऱ्यां खातीर रोजगाराच्यो संदी वाडटल्यो. अशे प्रतिश्ठीत संस्थेचे हाजिरेक लागून ह्या मळार गुंतवणूक करपा खातरी उद्देजक आकर्शीत जातले. ताका लागून प्रदेश आनी गोंयची सर्वांगी उदरगत जातली, अशें सरदेसाय हांणी सांगलें. दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाचो दर्जो एम्सा इतलो वाडयलो जाल्यार भलायकी सेवा मुळाव्या सुविधांचे वाडी खातीर विशेश विभागांची स्थापना करप शक्य जातलें. जे दक्षीण गोंयांतल्या लोकां खातीर सर्वसमावेशक भलायकी सेवा सुनिश्चीत करतले, सध्याच्या भलायकी सुविधा वयलो ताण उणो करतले, जाका लागून वैजकी आपत्कालीन परिस्थितीचें कार्यक्षम वेवस्थापन करप शक्य जातलें, हें सरदेसया हांणी केंद्रीय मंत्र्यांक पटोवन दिवपाचो यत्न केलो.