दक्षीण आफ्रिकेक एके विकेटीन जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींतलें पाकिस्तान पंगडाचें आव्हान सोंपिल्ल्यांत जमा जालां. ताका सेगीत चवथे मॅचींत हार घेवची पडली. दुसरे वटेन दक्षीण आफ्रिकेन जैताची धांव कायम राखतना 10 गूण करून भारताक लेगीत धपको दिलो. गुणतकट्यांत नेट रनरेटीच्या आदाराचेर दक्षीण आफ्रिका पयले सुवातेर पावलो, जाल्यार भारत दुसरे सुवातेर घसरलो.

पाकिस्तानान अखेर मेरेन दक्षीण आफ्रिकेक खर आव्हान दिलें. एडन मार्करम (91) बाद जाल्या उपरांत मॅच पाकिस्ताना वटेन घुंवली. तातूंत हॅरीस रौफान आफ्रिकेक णववो धपको दिवन आफ्रिकेच्या चाहत्यांचें टॅन्शन वाडयलें. पूण, केशव महाराजान चौको मारून आपल्या पंगडाक एके विकेटीन जैत मेळोवन दिलें.

271 धांवड्यांचो फाटलाव करपी आफ्रिकेन आक्रमक सुरवात केली. ताचो ओपनर क्विंटन डी कॉकान शाहिन आफ्रिदीचे पयलेच ओव्हरींत धांवड्यांचो फावस घालो. पूण, शाहिनान आपले फुडले ओव्हरींत ताका 24 धांवड्यांचे बाद केलो. दोन मॅची उपरांत पुनरागमन करपी मुखेली टेम्बा बवुमा 24 धांवड्यांचेर बाद जालो. मजगतीं, डावाच्या दुसऱ्याच बॉलाचेर फिल्डिंग करतना शादाब खान जखमी जालो आनी ताका मैदान सोडचें पडलें. ताचे सुवातेर आयिल्ल्या कन्कशन म्हणून आयिल्ल्या उस्मान मीरान पाकिस्तानाक तिसरी विकेट मेळोवन दिली. मार्करम आनी रॅसी व्हॅन डेर ड्युसेन हाणें तिसरे विकेटी खातीर 54 धांवड्यो केल्यो. पूण, मीरान 21 धांवड्यांचेर डेर ड्युसेनाक एलबीडब्ल्यू बाद केलो.

संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत कन्कशन म्हणून आयिल्ल्या खेळगड्याची ही पयलीच विकेट थारली. मार्करमान अर्द शेंकड्याची खेळी करून आफ्रिकेचो डाव सांबाळ्ळो. मार्करमाक डॅव्हिड मिलराची बरी साथ मेळ्ळी. 32वे ओव्हरींत शाहिनान ही जोडी फोडली. मिलर 29 धांवड्यांचेर बाद जालो. पूण, ते पयलीं मार्करमा वांगडा मेळून 70 धांवड्यांची म्हत्वाची भागिदारी केली. मार्को यानसेन आक्रमक बॅटींग करपाच्याच मुडांत मैदानांत देंविल्लो. ताणें 13 बॉलांनी 29 धांवड्यो केल्यो. हॅरीस रौफान ताका बाद केलो.

आफ्रिकेक जैता खातीर 21 धांवड्यांची गरज आसतना मीरान मार्करमाक तंबूंत धाडलो. मार्करमान 93 बॉलांनी सात चवके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 91 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत शाहिनान आनीक एक धपको दीत गेराल्ड कोएत्झीक (10) बाद करून मॅचींत उमळशीक हाडली. केशव महाराज आनी लुंगी एन्गिडी संयमान एकेक धांवडी घेतना दिसले. हॅरीस रौफान 46वे ओव्हरींत एन्गिडीची उत्कृश्ट कॅच धरली. केशव महाराज आनी शम्सी हाणें संयम दाखोवन 47.2वे ओव्हरींत जैत जोडून दिलें.

ते पयलीं पाकिस्तानाचो डाव 270चेर सोंपलो. मुखेली बाबर आजम आनी सौद शकील हाणें अर्द शेंकडे मारले. शादाब खानान बरी बॅटींग केली. तब्रेझ शम्सीन 4, मार्को यानसेनान 3 आनी गेराल्ड कोएत्झीन 2 विकेटी घेतल्यो.

मोहम्मद रिझवानान (31) बाबरा वांगडा तिसरे विकेटी खातीर 48 धांवड्यांची, जाल्यार बाबर (50) आनी इफ्तिखार अहमद (21) हाणें चौथे विकेटी खातीर 43 धांवड्यांची भागिदारी केली. शादाब खान (43) आनी सौद शकील (52) हांणी आक्रमक बॅटींग करून 71 बॉलांनी 84 धांवड्यो केल्यो. मोहम्मद नवाजान 24 धांवड्यांची खेळी केली.